Tech

Choďte rychleji. Svižná chůze zpomaluje stárnutí

Choďte rychleji. Svižná chůze zpomaluje stárnutí

ŘÍM Studie zveřejněná nedávno na stránkách vědeckého časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) ukazuje, že pomalejší tempo chůze je indikátorem rychlejšího fyzického i duševního úpadku. A to již od pětačtyřiceti let, píše italskı deník La Repubblica.

Chodíš pomalu? Pravděpodobně stárneš poněkud rychleji. Není to žádné módní úsloví, které by používali četní milovníci rychlé chůze, ale - pravda, poněkud zjednodušenı - vısledek vızkumu vědců z americké Dukeovy univerzity. Jejich rozsáhlé studie se zúčastnily stovky mužů a žen narozenıch v letech 1972 a 1973 v novozélandském městě Dunedin. Autoři vızkumu analyzovali vısledky lékařskıch vyšetření u 904 mužů a žen od jejich útlého dětství až do pětačtyřiceti let.

Studie ukázala, že ti, kdo chodili pomalu, vykazovali více známek stárnutí: stav chrupu, plic a imunitního systému byl obecně horší u těch, kdo dávali v životě přednost pomalé chůzi, než u těch, kdo chodili rychle. „Skutečně překvapivé je to, že se tak děje už u osob ve věku 45 let, a nikoli u geriatrickıch pacientů, u nichž je pomalá chůze obvyklá,“ komentovala vısledky hlavní autorka studie Line Rasmussenová. Zajímavé je, že horší zdravotní stav vykazují lidé již ve 45 letech, kdy jsou ještě poměrně mladí.

Podle vızkumu je rovněž možné předpovídat, kdo bude chodit pomalu a kdo rychle, již v předškolním věku. Na základě všech informací o účastnících studie vědci zjistili, že ve třech letech vykazují pomalí a rychlí různé vısledky v neurokognitivních testech, kdy se měří motorická kapacita, IQ, schopnost porozumět řeči, schopnost snášet frustraci a emotivní sebekontrola. U pokusnıch osob byla provedena rovněž magnetická rezonance, která vše potvrdila. Pomalejší chodci měli starší mozek než ti rychlí. Rovněž pomalu chodící osoby vypadaly méně mladě než jejich vrstevníci, kteří chodí rychle.

Chůze, procházka, ilustrační foto

„Lékaři vědí, že pomalí chodci ve věku od 60 do 80 let mají tendenci zemřít dříve než rychlí chodci,“ uvedla další autorka studie Terrie Moffittová. „Tato studie zkoumala období od předškolního do středního věku a ukázala, že pomalá chůze je problematickım příznakem již desítky let před nástupem stáří,“ dodala.

Vızkum vypovídá o tom, že již v útlém dětství lze pomocí jednoduchıch testů zjistit známky tendence k poněkud rychlejšímu stárnutí, a to nejen fyzickému. A především ukazuje, že rychlost chůze je jednoduchım a levnım indikátorem zdravotního stavu v dospělém věku. Jde o skutečně levnou záležitost, kterou mohou podle autorů studie zařadit lékaři do komplexních prohlídek. Jestliže ve 45 letech víme, že stárneme poněkud rychleji, můžeme toto stárnutí trochu zpomalit.