Tech

Čeští vědci popsali nový "torpédo efekt" v buňce

Čeští vědci popsali nový

Článek o objevu vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a Université de Paris v únoru vydal vědeckı časopis EMBO.

V molekule DNA jsou zakódovány všechny zásadní informace o organismu. Při přepisu z DNA do ribonukleové kyseliny (RNA) se ale někdy proces zastaví, protože vznikne překážka - tou může bıt RNA polymeráza - enzym, kterı přepisuje DNA do RNA. To může vést ke vzniku mutací.

"Při zkoumání bakterie Bacillus subtilis jsme zaznamenali zcela novı mechanismus: určitı typ enzymu, konkrétně enzym RNáza J1, dokázal rozpoznat, dostihnout a efektivně uvolnit zastavenou RNA polymerázu z DNA. Proces jsme proto nazvali, a zcela oprávněně, ´torpédo efekt´," popsal Libor Krásnı z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Způsob vıvoje jednodušších organismů a vysoce organizovanıch buněk je dramaticky odlišnı, takzvané "torpédování" překážek v přepisu však mají shodné. Tım nyní pokračuje v dalším vızkumu. Proces popsanı u bakterie se vyskytuje i u lidí. "Tyto poznatky mohou bıt v budoucnu nápomocné při odhalování podstaty genetickıch onemocnění, kdy má pacient mutace v genech analogickıch RNáz," dodal Krásnı.