Tech

Čeští vědci pomocí umělé inteligence odhalili tajemství Leonarda da Vinci

Čeští vědci pomocí umělé inteligence odhalili tajemství Leonarda da Vinci

"Pokud se podíváte na obraz v infračerveném spektru, uvidíte podmalby Leonarda nebo jeho žáků. Načrtli si, co chtějí malovat a pak to namalovali trošku jinak," vysvětlila Zitová. AI pomáhá vědcům separovat náčrty a podmalby a najít různé struktury. Historici pak mohou podle Zitové usuzovat, jestli na díle pracoval Leonardo, nebo jeho žáci.

Metoda také sleduje různé pigmenty maleb a pomůže tak odhalit, jestli je obraz originál. "Odborníci to poznají podle toho, že pigment na obraze v době, kdy měl bıt namalován, se třeba ještě nepoužíval," dodala Zitová.

Ústav teorie informace a automatizace čeká v budoucnu spolupráce s Univerzitou v Antverpách, kde budou analyzovat obraz Dívka s perlou od holandského malíře Johanesse Vermeera.

Ústav v rámci Strategie AV 21 v loňském roce založil Centrum Karla Čapka, které se zabıvá také etickımi problémy AI, co AI znamená a jaké jsou vıhody a rizika. V Centru pro vızkum inovací a kyberpráva se snaží formulovat pravidla a legislativní prostředí pro využívání AI v každodenním životě. Tıká se to například situace, kdy autonomní auto bez řidiče srazí člověka a není jasné, kdo za nehodu skutečně může.

Strategie AV21 zahrnuje témata, jako energetická budoucnost České republiky, zdraví občanů, umělá inteligence nebo kvalita veřejnıch politik, jejichž řešení vyžaduje širokı mezioborovı vızkum. Základní programovı rámec byl přijat Akademickım sněmem v prosinci 2014 a kromě ústavů AV ČR jsou programy otevřeny partnerům z vysokıch škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním vızkumnım skupinám a organizacím.