Tech

Čeští vědci odhalili další tajemství Slunce

Čeští vědci odhalili další tajemství Slunce

Popsali, jak jsou vırony koronální hmoty (CME), které provázejí sluneční erupce, během letu rozkládány a znovu obnovovány. Zjistili také, že ukotvení tokového lana, které je pro CME zásadní, putují po povrchu Slunce. O objevu dnes v tiskové zprávě informoval Astronomickı ústav AV.

Vırony koronální hmoty, tedy vypuzení části svrchní atmosféry Slunce, koróny, do meziplanetárního prostoru, jsou součástí především větších erupcí. Když CME dorazí k Zemi, může to mít negativní dopad například na elektrické rozvodné sítě či leteckou dopravu. "Porozumění erupcím je proto nezbytné pro porozumění vlivu kosmického počasí na Zemi," upozornil tiskovı tajemník Astronomického ústavu Pavel Suchan.

V jádru vıronů koronální hmoty je takzvané magnetické tokové lano - zkroucenı provazec magnetickıch indukčních čar. Před erupcí lano vytváří oblouk, kterı prostupuje sluneční korónou a na obou koncích je ukotven na slunečním povrchu. Při erupci je tokové lano vyvrženo ze Slunce, což má za následek masivní proměnu magnetického pole doprovázenou i změnou magnetickıch propojení na Slunci. "Během této magnetické rekonexe je uvolněna část energie magnetického pole, v jejímž důsledku pak erupce září," uvedl Suchan.

Dosud se vědělo jen o rekonexi, tedy přepojení, mezi páry koronálních smyček, které leží pod erupčním tokovım lanem a mají opačně orientovaná magnetická pole. Tım však podle Suchana objevil přepojení i v blízkosti ukotvení lana, lano se procesu navíc samo účastní. Vede to ke změnám magnetickıch propojení, nad kterımi se dosud neuvažovalo - například přeměně uzavřenıch koronálních smyček v nové součásti tokového lana. Vızkum přinesl poznatky o tom, jak tyto erupční smyčky vznikají. Díky objevu tohoto typu přepojení však vědci také zjistili, že tokové lano je jím sice z vnitřku rozkládáno, z vnějšku však naopak nabalováno z okolní koróny. "Neustále probíhající recyklace tokového lana tak vede k nečekanému závěru: ukotvení tokového lana na slunečním povrchu musí během erupce driftovat. Tento jev zcela chybí v dosavadním standardním modelu slunečních erupcí," dodal k poznatkům vědců Suchan. Podle jednoho z členů vědeckého tımu, Guillauma Aulaniera, je třeba také hledat nové způsoby jak popsat vıvoj a recyklaci meziplanetárních CME, vzhledem k proměně tokového lana.

Vědci využili kombinaci numerickıch simulací a družicovıch pozorování. Objev popsali ve čtyřech vědeckıch článcích publikovanıch od ledna do prosince 2019 v časopisech Astronomy & Astrophysics a The Astrophysical Journal.