Tech

Československou armádu vedl zpočátku francouzský generál

Československou armádu vedl zpočátku francouzský generál

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ta si jakožto nejsilnější armádní mocnost v Evropě vytvářela spojence proti další případné agresi poraženého Německa. V Praze tak začala působit poradní vojenská mise Francie.

Existence Generálního štábu se oficiálně odvíjí od 15. října 1919. Podrobnosti nabízí další díl videoseriálu Před 100 lety. Obsáhlejší článek o okolnostech vzniku generálního štábu naleznete ve článku VHÚ.