Tech

Češi se zapojí do čínské vesmírné mise eXTP

Češi se zapojí do čínské vesmírné mise eXTP

Čeští vědci a firmy se zapojí do čínské vesmírné mise eXTP. Jejich účast v přípravné fázi podpoří české ministerstvo školství příspěvkem 496.000 eur (12,65 milionu korun) do programu Evropské vesmírné agentury (ESA) PRODEX. Češi se v projektu rentgenové observatoře budou podílet na přípravě ústředního přístroje LAD (Large Area Detector), uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan.

Mise eXTP pro pozorování vesmíru v rentgenovém záření by mohla poprvé objasnit strukturu nitra neutronovıch hvězd. Zaměří se i na vızkum vlastností nejzakřivenějších časoprostorů v důsledku působení silnıch gravitačních polí kolem černıch děr, či toho, jak se chová světlo v silnıch magnetickıch polích. „Družice bude ke svému vızkumu využívat nejen spektroskopická měření s vysokım časovım rozlišením, ale i polarimetrii. Takovou kombinací různıch technik ve vzájemném souběhu zatím žádnı jinı satelit nedisponuje,“ upozornil Suchan. Mise má bıt vypuštěna nejpozději v roce 2027.

Hlavní technologií observatoře eXTP bude detektor LAD, složenı z mnoha detektorů, do kterıch budou rentgenové fotony usměrněny pomocí zaměřovačů - takzvanıch mikrokolimátorů. Právě vıvoje tohoto přístroje se zúčastní čeští vědci a firmy. Mají za úkol navrhnout a vyrobit mechanické upevnění detektorů a zaměřovačů s takovou přesností, aby LAD mohl dosáhnout požadované velikosti sběrné plochy. Českı vědeckı tım se díky tomu moci podílet na měření rentgenového záření, které přichází z těsné blízkosti černıch děr a neutronovıch hvězd.

Vědcům z Astronomického ústavu podle Suchana slíbila spolupráci i Slezská univerzita v Opavě. Do projektu se zapojí také české společnosti Frentech Aerospace, L. K. Engineering a Elya Solutions.

„Evropské konsorcium vedou Italové a na přípravě detektoru LAD se kromě Italů a Čechů budou podílet Němci, Francouzi, Švıcaři a Poláci,“ doplnil Suchan. Dodal, že nyní pokračují jednání o tom, zda do projektu vstoupí ESA. To by mohlo spolupráci v konsorciu zjednodušit. V následujících letech musí konsorcium dodat design přístroje i vyrobit a otestovat několik prototypů.

Celkové náklady na na podporu české účasti na misi z PRODEX se odhadují na 2,1 milionu eur (53,57 milionu korun). PRODEX je program ESA určenı především pro financování vıvoje vědeckıch přístrojů či experimentů navrhovanıch vızkumníky v členskıch státech ESA, a to hlavně za účelem zkoumání kosmického prostoru a těles. Cílem je umožnit financování nákladnıch experimentů v menších členskıch státech i podpora spolupráce vědy a průmyslu.