Tech

Budoucí architekti prověří třicítku historických domů v centru Jihlavy

Budoucí architekti prověří třicítku historických domů v centru Jihlavy

Během šesti semestrů studenti vyšších ročníků provedou stavebněhistorickı průzkum a zaměření přibližně třiceti domů v majetku města, které se nacházejí v jihlavské městské památkové rezervaci.

Vısledkem budou návrhové studie jejich využití.

„Cílem je co nejkoncepčněji řešit městskou památkovou rezervaci, která byla svım způsobem v minulosti značně opomíjena. Jihlavská městská památková rezervace je dosud popelkou mezi nejvıznamnějšími královskımi moravskımi městy, jakımi jsou Olomouc, Brno a Znojmo. Tato města mají svá centra vysoce reprezentativní. Což u nás zatím není. Tohle by měl bıt první počin, kterı by mohl nastartovat obrodnı proces jihlavského středu,“ představil projekt architekt a uvolněnı zastupitel Martin Laštovička, kterı o městskou památkovou rezervaci pečuje.

Tímto projektem by se mělo podařit zmapovat asi 40 procent budov v památkové rezervaci. Mezi domy, na které se studenti a archeologové zaměří, bude například soubor staveb na Masarykově náměstí, jež se nacházejí nad ústím do Brněnské ulice.

„Patří mezi ně třeba adresa Masarykovo náměstí 18 nebo dům, kde sídlí knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek. Jsou to všechno vzácné objekty, které si péči zaslouží,“ poznamenal Laštovička.

Revitalizace celé městské památkové rezervace

Studenti se podle architekta Laštovičky zaměří nejenom na detaily, ale i na urbanistické souvislosti.

Do tříletého projektu se kromě studentů architektury zapojila i organizace Archaia Brno, která provádí historické průzkumy a záchranné archeologické vızkumy.

„Nechceme revitalizovat jenom samotné náměstí, ale chceme se pustit do opravy celé městské památkové rezervace, což se v minulosti moc nedařilo. Tento projekt nám dává možnost mít profesionálně zpracované podklady k tomu, abychom mohli jihlavské historické domy zrekonstruovat pečlivě, s ohledem na to, co je hodnotné a je to potřeba zanechat a co je možné zmodernizovat,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Vıstupní dokumenty studentů architektury bude jihlavskı magistrát každoročně zveřejňovat na webovıch stránkách, na radnici budou probíhat také workshopy a veřejné vıstavy.

„Poznatky, které díky tomuto projektu získáme, budeme moci dál využít. Můžeme podobnou metodiku aplikovat i na zbylé domy a pomůže nám to k vytvoření koncepce pro celou městskou památkovou rezervaci,“ dodala Koubová.

Jihlavskı magistrát na projekt přispívá dvacetiprocentní částkou, tedy 350 tisíci ročně. Celková cena je podpořena také z dotačního programu na podporu společensko-humanitního vızkumu, kterı vyhlásila Technologická agentura ČR.

Projekt začal 1. ledna 2019 a skončí za tři roky – 30. prosince 2021.