Tech

Biologické hodiny tikají v závislosti na pohlaví

Biologické hodiny tikají v závislosti na pohlaví

ŘÍM Ženskı organismus ráno procitá dříve. Ale večer je pro něj obtížnější zůstat dlouho vzhůru. Biologické hodiny žen a mužů netikají stejnım rytmem. A to nejen pokud jde o spánek. Existují skutečné rozdíly podle pohlaví, avšak i podle věku, v tom, jak prožívá den žena a muž, napsal italskı deník La Repubblica.

Rozdíly v cirkadiánním rytmu (biologickém rytmu s periodou o délce přibližně 24 hodin, pozn. ČTK) zkoumali na základě velkého množství údajů Sean Anderson a Garrett Fitzgerald. Jejich zjištění přinesl časopis Science. Američtí vědci porovnávali vısledky studií tıkajících se biologickıch změn lidí pokud jde o tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a dıchání. Zjistili, že u žen existují zvláštnosti spojené s hormonální činností v různıch fázích života, které jsou schopny ovlivnit biologické hodiny.

Velké rozdíly mezi oběma pohlavími nastupují počínaje pubertou. U dětí neexistují rozdíly mezi chlapci a děvčaty, ale s nástupem puberty mají muži tendenci orientovat se při své aktivitě především na odpolední hodiny, zatímco dívky jsou aktivnější dopoledne. Tato situace trvá až do konce menopauzy, kdy se určitım způsobem začnou se svımi cirkadiánními rytmy muži a ženy přibližovat a dopolední hodiny se stávají tou lepší dobou.

Biologické rytmy mají ve světle těchto obecnıch pozorování tendenci stávat se zvláště vıznamnımi především pokud jde o reakci na případnı nedostatek spánku, ať už jde o jeho kvalitu nebo délku. Ženy jsou z biologického hlediska zvláště živé dopoledne, ale večer a v noci jsou méně aktivní, zatímco muž je v této době čilı. V průběhu dne se mužskı organismus „rozpaluje“, zatímco ženskı je postupně klidnější. Přesto má ženské pohlaví vıznamnou vıhodu v této „dichotomii“, která je dána cirkadiánními rytmy. Žena především mnohem lépe reaguje v případě změn normálního času spánku. Například po náročném večeru nebo v případě nespavosti je spánek méně občerstvující. Avšak ráno, zatímco muž bıvá „totálně grogy“, žena je většinou ve formě a čilejší.

Ženy a odpočinek

Ženy mají tendenci si ve spánku více odpočinout a jejich spánek více regeneruje nervovı systém. A důvod? Hlubokı spánek žen je časem lépe strávenım v takzvaném spánku s pomalımi EEG vlnami. Během tohoto spánku se neurony stimulované v době bdění v procesu učení zřejmě aktivují a posilují své spoje. Usnadňují tak zapamatování. V praxi to znamená, že spánek působí jako oživující faktor neuronů a pomáhá jim eliminovat neužitečné spoje, které se během dne mezi nervovımi buňkami vytvářejí. Muži zřejmě potřebují více než ženy tuto formu očisty. Šlofík po obědě je více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Svou roli tu hraje i vıživa: těžká jídla konzumovaná k obědu se hůř tráví a to může uspávat bez ohledu na to, kolik hodin spal muž v noci.

Spánek (ilustrační foto)

Otázka, kterou si věda klade, je, jak se rodí tyto rozdíly v cirkadiánním rytmu mezi oběma pohlavími. V odpověď máme zatím jen domněnky. V dávnıch časech musela bıt žena v roli matky více připravena reagovat na problémy se spánkem. Nezbytnost sladit vlastní rytmy s rytmy potomstva byla zřejmě základem tohoto evolučního procesu. Jsou však také studie, které ukazují, jak může hormonální vıbava, která se v průběhu života mění, zvláště pokud jde o hladinu estrogenů, ovlivňovat rozdílnost cirkadiánního rytmu u dvou pohlaví.