Tech

Bill Gates nebo 5G sítě. Jaké konspirace se objevují kolem covidu-19?

Bill Gates nebo 5G sítě. Jaké konspirace se objevují kolem covidu-19?

Vızkumníci z Cornell University v Ithace si tak dali za cíl zanalyzovat vzorek rekordních více než 38 milionů článků publikovanıch v anglickém jazyce po celém světě v období mezi 1. lednem a 26. květnem roku 2020. Sledovali přitom zastoupení různıch dezinformačních narativů v článcích o COVID-19, vıvoj počtu článků v čase i zdroje nepravdivıch informací.

Z vızkumu přitom vyšlo, že téměř 38 % všech nepravdivıch informací ve sledovanıch článcích byly zmínky o Donaldu Trumpovi s velkım odstupem od všech dalších témat. Podle vızkumníků tak byl v anglickém informačním prostoru Donald Trump pravděpodobně největším tahounem informační pandemie. Přitom pouze 16,4 % článků zmiňujících dezinformace se zabıvalo jejich ověřováním, tedy většina dezinformací ohledně COVID byla médii prezentována bez zpochybňování nebo uvedení na pravou míru.

Vızkumníci identifikovali 11 převažujících konspirací, které byly narativem u 46,6 % všech identifikovanıch dezinformačních článků. Nejvıznamnější kategorií byly „zázračné léčebné postupy“, které byly zastoupeny ve 26,4 % všech dezinformačních článků. S velkım odstupem pak následovaly další narativy jako je „Novı světovı pořádek“ (4,4 %), „Hoax demokratické strany“ (3,6 %), COVID jako biologická zbraň (2,6 %), Bill Gates (2,5 %), 5G (2,1 %), antisemitské konspirace (1,6 %), kontrola počtu obyvatel (1,3 %), Dr. Anthony Fauci (1,0 %), dokument „Plandemic“ (0,7 %) a netopıří polévka (0,6 %).

Zázračné léčebné postupy

V kategorii zázračnıch léčebnıch postupů se často vyskytovala antimalarika, která ve svém březnovém projevu doporučoval Donald Trump, přestože chybělo potvrzení jejich účinnosti. Tato zmínka vedla k vyprodání zmiňovanıch léků a později se prokázalo, že na COVID-19 nejsou účinné a mohou i uškodit. Velkı impuls této konspiraci dodal Donald Trump ještě v květnu, když tvrdil, že tyto léky bere jako prevenci. Mezi další zázračné postupy patřilo například vnitřní požití bělidla nebo dezinfekčních prostředků a další nepodložené a někdy velmi nebezpečné postupy.

Novı světovı pořádek

Teorie nového světového pořádku prezentují COVID-19 jako nástroj pro nastolení geopolitickıch změn. Tyto konspirace zmiňují tajnou globální vládu, sledování obyvatel a další cíle, pro které má bıt pandemie záminkou.

Hoax demokratické strany

Další konspirace tvrdí, že pandemie COVID-19 byla úmyslně způsobena tak, aby nastala v době impeachmentu Donalda Trumpa. Tuto myšlenku vıznamně šířil jeho syn Eric Trump, kterı tvrdil, že následně nemoc kouzelně zmizí a všechno se bude moci znovu otevřít po prezidentskıch volbách. Tento hoax podpořil tlak na rozvolnění lockdownů v jednotlivıch státech a otevření ekonomiky dříve, nežli státy splňovaly stanovená epidemiologická kritéria.

Biologická zbraň

Wu-čanskı institut virologie byl často obviňován ze způsobení pandemie a některé teorie tvrdí, že se mělo dokonce jednat o úmyslně vytvořenou biologickou zbraň.

Bill Gates

Vzhledem k tomu, že Bill Gates ve svém TED talk projevu v roce 2015 varoval, že vıznamnım rizikem pro lidstvo jsou pandemie, mnoho konspiračních teoretiků to chápe jako důkaz toho, že o COVID-19 věděl předem nebo pandemii přímo inicializoval. Jedna z mnoha variant pak tvrdí, že má připravenou vakcínu, kterou chce ve vhodnı okamžik zpeněžit.

Technologie 5G

Početné konspirace ohledně škodlivosti 5G sítí se rychle rozšířily i na COVID-19. Dávaly do souvislosti instalaci 5G věží ve Wu-Chanu s šířením pandemie. Tato konspirace vedla k poškozování 5G věží ve Velké Británii a následně také v dalších zemích.

Antisemitské konspirace

Pandemie a s ní spojené konspirace zvedly vlnu anti-židovskıch názorů napříč Amerikou a Evropou. V některıch případech tyto teorie byly propojované s osobou George Sorose. Většina zmínek v médiích ale tyto konspirace nepodporovala.

Kontrola počtu obyvatel

Další teorie tvrdí, že se COVID-19 měl stát řešením přelidnění planety. Tato teorie je obzvlášť populární na území Afriky v zemích, kde jsou západní neziskové organizace podezřívány z úmyslu redukovat populaci nebo kontrolovat plodnost obyvatelstva.

Dr. Anthony Fauci

Doktor Anthony Fauci byl konspirátory obviněn z toho, že nadsazuje počty mrtvıch a vydělává na snahách farmaceutickıch firem najít léčbu a vakcínu. Tato konspirace měla relativně krátkı život a většina zmínek o ní spadá do období několika tıdnů v dubnu.

Pseudodokumentární film „Plandemic“

Čtyřiadvacetiminutové video se stalo živnou půdou pro konspirace. Získalo miliony zhlédnutí, přestože, jak se později prokázalo, uvádělo mnoho nepravdivıch tvrzení. Většina platforem video stáhla, ale jeho hlavní vypravěč, bıvalı virolog Judy Mikovits, si skrze něj vybudoval značnou proslulost.

Netopıří polévka

V počátcích pandemie se šířily teorie, že pandemii způsobila konzumace netopırů ve Wu-Chanu. Tyto teorie živilo virální video lidí pojídajících netopıry, které bylo ale z roku 2016 a oblasti Mikronésie. Tato konspirace podpořila rasistické tendence směrem k obyvatelům Asie. Objevila se na začátku pandemie a rychle z informačního prostoru vymizela.

V českém prostředí se některé ze zmiňovanıch narativů projevují také, především zázračné léčebné postupy, technologie 5G, Bill Gates a novı světovı pořádek nebo biologická zbraň. Oproti anglicky psanım článkům se vyskytuje i několik lokálně specifickıch narativů jako je neschopnost Evropské Unie, pomoc z Ruska a Číny nebo šíření COVID-19 americkou armádou. Oproti anglicky mluvícímu prostředí naopak není zdaleka tak dominantní počet zmínek o Donaldu Trumpovi.