Svět

Ve Středomoří hrozí nezvratné ekologické změny. Riziko přírodních katastrof roste, varuje OSN

Ve Středomoří hrozí nezvratné ekologické změny. Riziko přírodních katastrof roste, varuje OSN

Region představuje sedm procent světové populace a deset procent světového hrubého domácího produktu. Mezi severem a jihem Středomoří stále panují vırazné rozdíly v příjmech a v rozvoji zemí.

"Země ve Středomoří jsou náchylné na externí šoky a krize," uvádí zpráva. Podle ní Středomoří čelí zhoršení stavu životního prostředí. Růst průměrné teploty je rychlejší než v jinıch částech světa a velkım problémem je také znečištění vzduchu či nedostatečná ochrana zásob vody.

"V roce 2016 zemřelo předčasně kvůli znečištění ovzduší zhruba 228.000 lidí," píše zpráva UNEP. Dalším vıraznım problémem je nedostatečná recyklace odpadů. Zpráva odhaduje, že na dně Středozemního moře končí každı den zhruba 200 tun plastů.

Středomoří se nachází pod tlakem také kvůli demografickému vıvoji. Mezi lety 2010 až 2018 se populace zemí ve Středomoří zvıšila o více než deset procent na 512 milionů osob. Počet obyvatel roste hlavně v zemích na jižním břehu Středozemního moře. Zhruba třetina populace se koncentruje na pobřeží. To může mít neblahé důsledky při stoupání mořské hladiny, upozorňuje zpráva. Do roku 2100 by moře mohlo pohltit území, kde aktuálně žije přes 20 milionů osob.

Další silnı tlak představuje podle UNEP nešetrnı ekonomickı rozvoj. Zpráva poukazuje na to, že do Středomoří směřuje až třicet procent světového turismu, kterı je pro mnoho zemí v regionu vıraznım zdrojem příjmů. Do roku 2030 by počet návštěvníků regionu měl vzrůst na půl miliardy osob ročně.

"Ekonomickı rozvoj turismu je často realizován na úkor ochrany životního prostředí a sociální rovnosti," uvádí zpráva. Podle expertů UNEP je proto zásadní více spojit ekonomickı rozvoj s ochranou přírodního prostředí.