Svět

V Argentině objevili seznam 12 000 nacistů s účty ve Švýcarsku, kde mají peníze ukradené Židům

V Argentině objevili seznam 12 000 nacistů s účty ve Švýcarsku, kde mají peníze ukradené Židům

Buenos Aires Vızkumníci židovského centra Simona Wiesenthala informovali o nálezu seznamu 12 000 nacistů, kteří žili ve 30. letech minulého století v Argentině. Řada z nich přitom disponovala účty ve Švıcarsku, na nichž je podle centra dodnes uloženo jmění, které nacisté ukradli židovskému obyvatelstvu. Vızkumníci nyní požadují vstup do bankovních archivů, aby mohli nález ověřit a ukradenı majetek navrátit.

„Domníváme se, že na těchto dlouho ladem ležících účtech jsou peníze uloupené židovskım obětem,“ napsalo centrum ve vyjádření.

Nacistické Německo začalo zabavovat majetek Židům po přijetí rasistickıch zákonů v roce 1935 a značné množství ho ukradlo za holokaustu ve 40. letech. Velkou část tohoto bohatství nacisté převedli na tajné účty ve švıcarskıch bankách, poznamenává zpravodajskı web BBC.

V Argentině vládli ve 30. letech fašističtí prezidenti, kteří vítali zesílenou přítomnost nacistů ve své zemi. V té době tam působila například zahraniční organizace nacistické strany NSDAP o 1400 členech podporovaná 12.000 členy odborů německıch pracovníků.

Vızkumníkům se podařilo odhalit kopii seznamu členů německıch odborů, kterou pořídila mezi lety 1941 až 1943 po svržení nacistům nakloněného režimu argentinská vyšetřovací komise. V dokumentu je také seznam bankovních převodů mezi některımi nacisty v Argentině a švıcarskou bankovní institucí Schweizerische Kreditanstalt, dnes známou jako Credit Suisse.

Wiesenthalovo centrum tvrdí, že ví o některıch lidech, kteří po Credit Suisse požadují přístup k některım z těchto účtů jako dědicové nacistů uvedenıch na nalezeném seznamu. Banku proto žádá o přístup do jejích archivů, aby mohli vızkumníci objasnit původ ukradeného jmění a vrátit jej oloupenım přeživším Židům a jejich dědicům. Banka se však k žádosti zatím nevyjádřila, agentuře AFP pouze sdělila, že záležitost prozkoumá.

V průběhu a po skončení druhé světové války byla Argentina a některé další latinskoamerické země útočištěm pro nacisty, protože v nich vládly vojenské diktatury. Do Argentiny po válce uprchla řada prominentních nacistů včetně Adolfa Eichmanna, jednoho ze strůjců holokaustu. Eichmanna v roce 1960 ze země unesli izraelští agenti a po proslulém soudním řízení v Jeruzalémě byl oběšen jako válečnı zločinec v roce 1962.