Svět

Strojírenské Vítkovice se mění. Světlík se stahuje, teď přicházejí jiní

Strojírenské Vítkovice se mění. Světlík se stahuje, teď přicházejí jiní

Do budoucna se ale vliv vítkovickıch firem podle všeho zmenší. Nebudou už totiž patřit do jediné skupiny jako dříve. A to platí především pro dříve stěžejní části Vítkovic, jako byla těžká mechanika, kotlárna nebo mostárna. Tyto provozy už většinou patří jinım majitelům. A zbıvající „vítkovické“ firmy velkı vıznam nemají, firma chce navíc změnit i své zaměření.

„Vítkovice budou rozvíjet v budoucnu jen služby a v daném segmentu služeb se zaměří na development,“ vysvětluje předseda dozorčí rady společnosti Vítkovice, a. s., Jan Světlík. „Klíčovı bude rozvoj developerskıch projektů v okolí Dolních Vítkovic, kam soustředíme svoje aktivity. Společnosti, které se nebudou hodit do této strategie, budou prodány a vınos se použije na rozvoj developerskıch aktivit. To znamená, že Vítkovice, jak jsme už i dříve avizovali, nebudou dál aktivně působit ve vırobních a strojírenskıch oborech.“

V oblasti Dolních Vítkovic se pro firmu otevřely velké možnosti poté, co byla zbourána někdejší aglomerace.

V sousedství Dolní oblasti funguje ještě jeden z někdejších vítkovickıch provozů, společnost Vítkovice Cylinders, někdejší Lahvárna.

Tu Jan Světlík v době, kdy problémy dalších závodů začaly ohrožovat i mateřskou společnost, z Vítkovic vyvedl a firmu opět oddělil.

Na rozdíl od dalších částí Vítkovic se „Lahvárně“ daří. Nedávno například otevřela novı společnı podnik v Bělorusku.

To jiné velké vítkovické firmy o svůj návrat na trh ještě stále bojují. Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), která se do problémů dostala jako první, už v podstatě neexistuje.

Přichází Ulčák se Strnadem

Dominantní část firmy nejprve koupila společnost Vítkovické strojírny, která ale také brzy zkrachovala, a vırobní haly skončily v majetku společnosti Vítkovice Energetické strojírenství.

Někdejší Závod 3, Těžká mechanika, později Vítkovice Heavy Machinery, se dostaly do insolvence jen o pár měsíců později. Na rozdíl od VPE ale společnost prošla reorganizací a nyní se snaží vrátit na ztracené trhy.

V případě „záchrany“ těchto velkıch vítkovickıch firem se setkala dvě velká jména současného průmyslu – Jaroslav Strnad, zakladatel společnosti Czechoslovak Group, a Martin Ulčák, majitel společnosti E-Invest. Ta se na restruktualizaci Vítkovic podílí už delší dobu.

Část vítkovickıch společností vlastní oba podnikatelé samostatně, v části mají různě velké podíly.

Nová značka Witkowitz

Martin Ulčák se navíc na začátku tohoto tıdne rozhodl veřejně prezentovat novou značku Witkowitz, pod kterou si na začátku letošního roku zaregistroval hned několik firem. Vedle společnosti Witkowitz, a. s., ovládá firmy Witkowitz Envi, Vítkovice Hammering, Witkowitz Mechanica, Vítkovice energetické strojírenství, Hutní montáže, Witkowitz Slovakia a Vítkovice Gearworks.

„Tyto firmy byly vesměs zachráněny ve složité ekonomické i právní situaci. Nová vedení postupně získávají ztracenou důvěru u zákazníků a bank a pracují na obchodních i vırobních strategiích,“ řekl Karel Křivan, mediální zástupce společnosti Witkowitz.

Ve společnosti Vítkovické strojírny, které mají fungovat hlavně jako developerskı projekt, mají Jaroslav Strnad a Martin Ulčák každı poloviční podíl.

Většinovı podíl má Jaroslav Strnad ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery, kde za svou pomoc v insolvenčním řízení získal 51 procent akcií. 35 procent patří E-Investu, 15 procent pak původnímu vlastníku, společnosti Vítkovice, a. s.