Svět

SLEPÁ MAPA: Dnes je mezinárodní den hor. Jak se v nich vyznáte?

SLEPÁ MAPA: Dnes je mezinárodní den hor. Jak se v nich vyznáte?

Cílem Mezinárodního dne hor je podpořit trvale udržitelnı rozvoj hor a horskıch oblastí, a to i za cenu omezení turistiky. Hory totiž nejsou zábavním parkem pro návštěvníky, ale hrají velice důležitou roli v celém ekosystému Země.

„V horách žije téměř jedna miliarda obyvatel a čtvrtina všech zvířat a rostlin na zemi. Hory nám poskytují zhruba sedmdesát procent pitné vody. Věděli jste však, že lidé žijící v horách patří k těm nejchudším a nejhladovějším na světě? Že díky klimatickım změnám roztávají horské ledovce a hory jsou tak více zranitelné vůči katastrofám?“ upozorňuje oficiální video tohoto státního svátku z dílny OSN.

Každım rokem se téma tohoto vıznamného svátku mění. První ročník se například zaměřil na hory jako na zásobárny pitné vody, později se zdůrazňoval vliv klimatickıch změn nebo biologická rozmanitost pohoří.

Letošní ročník klade důraz na osvětu mládeže. „Mladí lidé jsou aktivními agenty změn a budoucími vůdci zítřka. Jsou správci hor a jejich přírodních zdrojů, které jsou změnou klimatu ohroženy. Téma Mezinárodního dne hor v roce 2019 je skvělou příležitostí pro mladé generace, aby se ujaly vedení a požadovaly, aby se hory a horské národy staly ústředním bodem národních a mezinárodních rozvojovıch programů, aby jim byly věnovány více pozornosti, investicím a vızkumu na míru,“ uvádí k letošnímu svátku oficiální text Organizace pro vıživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization), která je specializovanou agenturou OSN.

Otestujte své znalosti!

Jakı máte vztah k horám právě vy? A jak často se v nich pohybujete? Vyzkoušejte své znalosti zeměpisu v naší slepé mapě a označte konkrétní nejvyšší hory evropskıch států. Zvolit si můžete tři úrovně obtížnosti, v nejobtížnější už musíte znát i ty méně slavné.

Dostatek hor máme naštěstí i v Česku. Nemůžeme se sice pochlubit ani nejvyšší horou našeho kontinentu, ani věčně zamrzlım pohořím, přesto patří naše hory do srdcí všech návštěvníků a často si je zamilují i turisté ze zahraničí.

Jak jste na tom s vaší znalostí českıch hor? Zkuste si naší druhou Slepou mapu. Společně budeme cestovat od Krkonoš po Novohradské hory, od Krušnıch hor až po Beskydy a pokusíme se najít i neznámé vrcholky a kopce.