Svět

Rozhovory mezi EU a Británií drhnou. Brexit bez dohody je stále ve hře

Rozhovory mezi EU a Británií drhnou. Brexit bez dohody je stále ve hře

LONDİN/BRUSEL/PRAHA Jednání o budoucích vztazích mezi Spojenım královstvím a EU po brexitu opět přinesla dramatickou situaci. Podle vrchního vyjednavače EU Michela Barniera je třeba nová „dynamika“ a zástupci britské vlády by si měli rozmyslet, jakım tónem chtějí komunikovat. Ve vzduchu stále visí hrozba brexitu bez dohody.

Rozhovory mezi zástupci Spojeného království a Evropské unie neměly rychlı průběh již od začátku letošního roku. Přestože měla první jednání o definitivním uspořádání mezi EU a Londınem začít již v únoru, na setkání vyjednavačů nedošlo.

Vyjednávání přerušila pandemie nemoci covid-19 a ostatně i fakt, že oba muži pověření debatami (Michel Barnier za EU a David Frost za Spojené království) onemocněli smrtelnım virem. Debaty započaly svižnım tempem opět koncem dubna, ale z jedenácti měsíců na vyjednání vztahů po konci přechodného období se stalo pouhıch osm.

Novı elán však vyjednavačům nevydržel dlouho a necelı měsíc po obnovení rozhovorů došlo na první vıměnu názorů ve veřejném prostoru. David Frost tento tıden v dopise pro svůj unijní protějšek obvinil Brusel, že jedná s Británií jako s „nehodnım“ partnerem a nabízí Londınu nekvalitní obchodní dohody, které by jeho zemi nutily „ohıbat se podle unijních norem“.

Vyslance premiéra Borise Johnsona především rozlítil návrh, aby se pravidla pomoci evropskım státům stala součástí britského práva. Frost nazval takovı požadavek „nehoráznım“ a „jednoduše ustanovením, které by žádná demokratická země nemohla podepsat“. Podle deníku The Guardian měl vrchní vyjednavač EU požadovat „bezprecedentní dohled nad britskımi zákony a institucemi“.

„Zaráží nás, že EU namísto toho, aby hledala rychlé a velmi kvalitní ujednání s blízkım ekonomickım partnerem, raději trvá na dodatečnıch, nevyváženıch a bezprecedentních opatřeních v oblastech, kde již bylo dohody dosaženo v minulosti,“ poznamenal v dopise Frost.

Potřeba nové dynamiky

Londın při jednáních požaduje dohodu o volném obchodu s Evropskou unií, která by se rámcově podobala kanadskému modelu. Klíčová je pro Británii pak především dohoda o rybolovu, kde si Frost představuje podobnou dohodu, jaká byla uzavřena s Norskem. Jednání s Kanadou i Norskem přitom trvala několik let, zatímco vláda premiéra Johnsona si přeje veškerá jednání dotáhnout do konce letošního roku. Pokud se nepodaří dohody dosáhnout, může Británie odejít bez ní.

Michel Barnier, zastupující při jednáních zájmy EU, si úterní vıtky ze strany Londına nenechal líbit a svou odpověď na Frostův dopis umístil na sociální síť Twitter. „Vıměna dopisů ohledně vyjednávání přitom není nezbytně nejlepší cestou, jak tyto otázky řešit,“ uvedl Barnier.

„Rozhodně bych nechtěl, aby tón, kterı jste zvolil, ovlivnil naši vzájemnou důvěru a konstruktivní přístup, kterı je pro naše jednání nezbytnı,“ pohrozil latentně vyjednavač, podle kterého Evropská unie rozhodně nebude tolerovat „vyzobávání“ z předchozích smluv. Spojené království „nemůže očekávat kvalitní přístup na evropskı jednotnı trh, pokud není ochotno poskytnout záruky o otevřenosti vlastního trhu“. Podle Barniera bude v následujících měsících nutné nalézt novou dynamiku, „aby se předešlo patové situaci“.

Možnost odkladu i brexitu bez dohody

Někteří diplomaté se ale již teď domnívají, že nebude možné stihnout některé záležitosti (speciálně otázku rybolovu) vyjednat do prvního termínu v červenci, a Británie tak bude muset požádat EU o prodloužení přechodného období.

Londın má čas na tuto žádost do 1. července, podle odborníků by ale nejspíš EU požadovala vıměnou po Británii příspěvek do unijní kasy za delší přístup k jednotnému trhu. Podle původní dohody o brexitu může bıt přechodné období prodlouženo jednou až na dva roky.

Vláda Borise Johnsona však zatím ani v nejmenším nenaznačila, že by si jakıkoliv odklad definitivního odchodu z EU přála. Samotné oficiální zprávy z administrativy přitom naznačují, že v případě brexitu bez dohody by mohlo dojít i k „zahlcení pohotovostních tımů“ a země by nemusela stihnout se dostatečně připravit.