Svět

Rozhovory mezi EU a Británií byly přerušeny, jeden z vyjednávačů má covid

Rozhovory mezi EU a Británií byly přerušeny, jeden z vyjednávačů má covid

Brusel i Londın nyní řeší, kdy bude s ohledem na zdraví vyjednávačů možné vrátit se k rokování. Činitelé obou stran se shodují, že na překonání trvajících rozporů blokujících dohodu zbıvají již jen dny.

Zatím bezvısledná jednání o podobě dalších vztahů trvají od chvíle, kdy Británie na konci letošního ledna po 47 letech opustila evropskı blok. Přechodné období, po jehož skončení v případě "divokého" rozchodu bez příslušné dohody zatíží obchodování přes Lamanšskı průliv cla a kvóty, přitom potrvá již jen necelıch šest tıdnů. Představitelé unie i Británie se na začátku tohoto kola jednání probíhajícího v Bruselu shodovali, že dohoda je stále možná, na její dojednání však zbıvá čas nejvıše do příštího tıdne. Nákaza v unijním tımu časovou tíseň dále komplikuje.

Barnier dnes uvedl, že se po domluvě s britskım protějškem Davidem Frostem rozhodli přerušit jednání a jejich tımy "budou pokračovat v práci plně v souladu s (zdravotními) pokyny". To by v závislosti na míře kontaktu mohlo znamenat několikadenní karanténu pro všechny účastníky rozhovorů.

"Diskutujeme s nimi (s EU) o důsledcích pro vyjednávání. Řídili jsme se a budeme se řídit zdravotními pokyny v zájmu zdraví našich tımů," uvedl mluvčí britské vlády.

Podle představitelů stran se po posledních jednáních text dohody sice začíná pomalu rısovat, stále se však čeká na průlom v otázkách rybolovnıch práv, hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů. Pokud se postoje EU a Británie v těchto tématech nesblíží během nejbližších dnů, nebudou mít parlamenty na obou stranách dost času, aby případnou dohodu schválily do konce roku.