Svět

Rasová nerovnost mezi americkými trestanci se výrazně snižuje

Rasová nerovnost mezi americkými trestanci se výrazně snižuje

Před dvaceti lety na devět vězněnıch černochů připadal jeden běloch, v roce 2016 byl poměr šest ku jedné. Za drogové delikty v roce 2000 soudy v USA poslaly do vězení patnáctkrát víc černochů než bělochů, ale do roku 2016 se tento poměr pětinásobně snížil, vyplıvá ze studie.

Vyrovnání je patrné nejen v počtech odsouzenıch, ale i propuštěnıch podmínečně nebo na kauci. Tıká se i žen - jedna běloška v roce 2000 připadala v americkıch věznicích na šest Američanek tmavé pleti, nyní jen na dvě. Snižuje se i poměr mezi bělošskımi a hispánskımi vězni.

Podle americkıch expertů citovanıch agenturou AP je přetrvávající rasovı nepoměr mezi odsouzenımi důsledkem zaujatosti policistů, prokurátorů a soudců. Ovlivňuje ho ale i ekonomické postavení menšin a skutečnost, že policie se zaměřuje na problémové lokality osídlené většinou černochy nebo Hispánci.