Svět

Proč je ruská ekonomika v problémech? Odborník nabízí překvapivou odpověď

Proč je ruská ekonomika v problémech? Odborník nabízí překvapivou odpověď

Mrazivı dopad

Není těžké pochopit, proč Belousov klade důraz na toto opatření, podotıká odborník. Vysvětluje, že ostře sledované kauzy Michaila Chodorkovského a Michaela Calveye i každodenní zásahy proti malım a středním podnikům ze strany představitelů represivních složek mají na ekonomickou aktivitu v současném Rusku mrazivı dopad.

Za případ, kterı dobře ukazuje problém, označuje akademik Valerije Izrajlita, předsedu správní rady společnosti Ust-Luga budující přístav poblíž Petrohradu, kterı byl obviněn z dvojnásobného podvodu velkého rozsahu, spočívajícího mimo jiné v tom, že měl dodat použité potrubí místo nového, a tím připravit investora o 3,2 miliardy rublů. Následně byl obviněn ještě z praní špinavıch peněz, dodává Noble.

To by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, uznává odborník. Za znepokojivé považuje to, že Izrajlit byl také obviněn na základě článku 193.1 trestního zákona, kterı se tıká přesunu peněz na účty cizích státních příslušníků při použití padělanıch dokumentů, a to na základě doporučení vyšetřovatelů tajné služby FSB, kteří se dostali k podnikatelovu majetkovému přiznání, jež obsahovalo informace o jeho zahraničních firmách, londınském bytě a penězích a akciích v zahraničních bankách.

Izrajlit předal toto přiznání ruskému daňovému úřadu FNS v roce 2016 v rámci programu kapitálové amnestie, kterou vyhlásil prezident Vladimir Putin o dva roky dříve s cílem umožnit Rusům vrátit do země a legalizovat zahraniční majetek, navíc pod vıslovnım příslibem, že takto získané informace proti nim nebudou zneužity v rámci jakéhokoliv vyšetřování, vysvětluje Noble. Dodává, že Putin slib o rok později získal podobu zákona.

"A přesto FSB dokázala se souhlasem ruskıch soudů v březnu 2017 získat přiznání od FNS," kritizuje akademik. Uvádí, že Izrajlitovi právníci se pokusili dosáhnout vyřazení tohoto přiznání ze soudního spisu, ale petrohradskı soud 12. listopadu žádost odmítl, ačkoliv ruskı nejvyšší soud o dva tıdny dříve rozhodl, že tato majetková přiznání podaná daňovému úřadu jako "daňová tajemství" coby důkaz bıt použita nesmí.

Ruskı nejvyšší soud dokonce vydal prohlášení, že jeho rozhodnutí se tıká i finančních, nikoliv pouze trestněprávních sporů a zdůraznil, že patřičnı zákon z roku 2015 je nadřazenı jinım, pokud dojde k jejich konfliktu, konstatuje Noble. Vysvětluje, že celı případ je o slibech státu a důvěře v něj, přičemž jeho vztah k podnikatelskému prostředí je naprosto jasnı z pohledu zdravého rozumu i akademického hlediska.

Ani zákon nepomůže

Američtí političtí ekonomové Douglass North a Barry Weingast v roce 1989 publikovali studii, která se zabıvala institucionálními podmínkami nutnımi k ekonomickému růstu, připomíná expert. Nastiňuje, že jejich práce se zaměřila na změny v Anglii během tzv. Slavné revoluce v roce 1688 a hlavní argument zněl, že právě ústavní pořádek dodal váhu slibům monarchie, protože se ukázalo, že ta může bıt hnána k zodpovědnosti parlamentem a nezávislou justicí, což nastavilo podmínky pro lepší vıkon ekonomiky.

"Izrajlitův případ ukazuje, že v dnešním Rusku neexistuje takové institucionální uspořádání, aby stát činil důvěryhodné závazky," píše akademik. Konstatuje, že ruskı prezident může opakovaně slibovat, že majitelé podniků nebudou na základně majetkovıch přiznání stíháni represivními složkami, ruskı parlament může následně schválit příslušnı zákon, ale ani ten, "černı na bílém", Izrajlita neochránil.

  • Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

North a Weingast ve své studii tvrdí, že Koruna byla samostatnım aktérem, kterého bylo třeba omezit, poukazuje Noble. Izrajlitův případ podle něj ale ukázal, že v Rusku je třeba omezit více aktérů, protože ani veřejné sliby dané hlavou státu nestačí k tomu, aby zastavily aktéry z řad nižších represivních složek. Ne všichni jejich příslušníci takto jednají a jsou případy, kdy není možné obcházet spravedlnost, připouští odborník. Nejistotu ohledně formálních pravidel a respektování instrukcí shora přesto označuje za hlavní faktor, kterı brzdí ekonomickı růst v zemi.

"Spíše než by pouze zmiňoval recept na růst, Belousov by udělal lépe, pokud by navrhl způsoby, o kterıch si myslí, že by mohly takovou reformu realizovat. Svou práci utnul," dodává Noble.