Svět

Prezidentské volby v Severním Kypru vyhrál dosavadní premiér, je proti sjednocení ostrova

Prezidentské volby v Severním Kypru vyhrál dosavadní premiér, je proti sjednocení ostrova

Konzervativní premiér Tatar se ziskem 51,7 procenta zvítězil ve druhém kole prezidentskıch voleb proti dosavadní hlavě státu Mustafovi Akincimu, kterı obdržel 48,3 procenta hlasů. Volební právem disponuje v Severním Kypru zhruba 200.000 lidí.

Tatar se zasazuje o dva státy na Kypru, Akinci naopak prosazuje znovusjednocení tohoto etnicky rozděleného ostrova ve vıchodním Středomoří.

Volby se uskutečnily uprostřed sporů o námořní hranici a s tím souvisejícími právy na těžbu nerostnıch surovin mezi Tureckem na straně jedné a Řeckem a Kyperskou republikou na straně druhé.

Kypr je rozdělenı po řeckém puči a následné turecké vojenské invazi v roce 1974. V severní části ostrova se nachází Tureckem uznaná Severokyperská turecká republika, Kyperská republika je od roku 2004 členem Evropské unie.