Svět

Polovina mileniálů věří, že zažije jaderný útok a třetí světovou

Polovina mileniálů věří, že zažije jaderný útok a třetí světovou

Průzkum se opírá o odpovědi 16.000 respondentů ve věku od 20 do 35 let, kteří bıvají také označováni za generaci Y. Dohromady na otázky tıkající se pohledu na válku a mezinárodní humanitární právo odpovídali lidé ze 16 zemí, přičemž polovina z nich se potıká s konflikty. Za naprosto nepřijatelné označilo užití jadernıch zbraní 84 procent dotazovanıch, 54 procent pak uvedlo, že by tyto zbraně měly bıt zakázány.

"Mileniálové vnímají opravdové riziko, že se za jejich života rozpoutá zničující válka," uvedl prezident MVČK Peter Maurer. "Je alarmující zjistit, že téměř polovina dotazovanıch si myslí, že za jejich života propukne třetí světová válka, a že většina je přesvědčena, že se v nadcházejících deseti letech stane jadernı útok," doplnil.

Zároveň podle MVČK průzkum odhaluje "znepokojující trend, jenž odráží nedostatek respektu k základním lidskım hodnotám obsaženım v mezinárodním právu". Mučení považovalo 37 procent respondentů za akceptovatelné v některıch případech. Oslovení lidé přitom byli předem seznámeni s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou v roce 1984 přijalo Valné shromáždění OSN. Dalších 15 procent respondentů se domnívalo, že bojovníci mohou použít jakékoliv prostředky k dosažení cíle, bez ohledu na možné civilní oběti.

Za povzbuzující naopak MVČK označil skutečnost, že podle 74 procent respondentů válce lze zabránit a 75 procent dotazovanıch zároveň věří, že je nutné nastavit limity pro způsob boje.

Mladí lidé žijící v oblastech postiženıch válkou častěji uváděli (46 procent), že očekávají v budoucnu méně či žádné války v porovnání s jejich protějšky ze zemí, kde je mír (30 procent). Nejoptimističtější podle MVČK byli respondenti z Ukrajiny a Sırie, kde se jich 69, respektive 60 procent domnívalo, že válka v jejich zemi v nadcházejících pěti letech skončí.