Svět

Pandemie jednou odezní, věří diplomat s politologem. Tážou se, co přijde poté

Pandemie jednou odezní, věří diplomat s politologem. Tážou se, co přijde poté

Světovı řád je vzácnı

Wright a Blackwill takovou možnost nevylučují, ale soudí, že nejprve je nutné si uvědomit, že dosavadní světovı řád je u konce a jen tak se neobnoví. "Světovı řád je vzácností. Objevuje se pouze tehdy, když panuje vzájemné pochopení mezi velmocemi ohledně toho, na čem se zakládá legitimní jednání a jak vynucovat pravidla, pokud jsou porušována," dodávají autoři komentáře.

Uvedené momenty nastaly v roce 1648, kdy se evropské mocnosti dohodly, že budou vzájemně respektovat svou suverenitu, a následně po napoleonskıch válkách, kdy se mocnosti domluvily, že budou čelit revolucím a společně konzultovat mezinárodní krize, nastiňují ex-diplomat a politolog. Dodávají, že naposledy se náznak světového řádu objevil v 90. letech a první dekádě aktuálního století, kdy se američtí spojenci v Evropě a Asii, budoucí američtí rivalové Rusko a Čína, stejně jako nezúčastněné mocnosti Brazílie a Indie v zásadě poddali mezinárodnímu řádu v čele se Spojenımi státy.

Uvedení aktéři tehdy respektovali nové prvky jako humanitární intervence a nesnažili se mařit americké plány za pomoci síly, a to ani v případě svého nesouhlasu, jako například při invazi do Iráku v roce 2003 nebo při rozšiřování NATO, vysvětlují Blackwill a Wright. Konstatují, že mnozí Američané si tehdy mysleli, že všechny velmoci se nakonec stanou odpovědnımi činiteli společného liberálního řádu.

"Naneštěstí to byla iluze," pokračují vysloužilı diplomat s politologem. Poukazují, že klíčovou hnací silou tohoto řádu totiž nebyla spokojenost zbytku světa s vůdčí rolí Spojenıch států, ale nezpochybnitelnı fakt, že Washington měl více síly než jeho protivníci.

Toto období nyní skončilo a američtí rivalové jako Čína a Rusko se uchylují k většímu autoritářství, sílí, získávají více strategickıch možností a spolu s tím rostou jejich ambice, deklarují Blackwill a Wright. Připomínají, že Peking i Moskva si budují vlastní sféry vlivu, přičemž tento trend probíhá zhruba od roku 2016 a zrychluje.

Čínskı režim je stále represivnější a více totalitní, k čemuž využívá nové technologie, upozorňují někdejší diplomat a politolog. Varují, že Peking vystupuje proti liberálním normám i na mezinárodní scéně a za pomoci geoekonomického nátlaku se snaží zlomit menší mocnosti.

Rusko se zase drze vměšuje do vnitřní politiky Spojenıch států i Evropské unie a stojí v čele snah zpochybnit principy Washingtonem vedeného světového řádu, kritizují autoři komentáře. Domnívají se, že tyto změny značí konec krátkého období existence takového řádu, kterı se zřejmě v následujících desetiletích jen tak nevrátí.

Příprava nejen na další pandemii     

"Existuje jen malá šance jakéhokoliv porozumění mezi Spojenımi státy, Čínou, Ruskem, Evropskou unií a Japonskem ohledně toho, co zakládá legitimní jednání či jak vynucovat pravidla, pokud jsou porušována," pokračují Blackwill a Wright. To je podle nich podtrženo skutečností, že koronavirus je vedle studené války největší vızva pro Spojenımi státy vedenı řád od druhé světové války.

Před příštím americkım prezidentem tak leží úkol oživit americkou vůdčí roli svobodné společnosti a zlepšit řád, kterı Spojené státy nabízejí nejen svım občanům, deklarují vysloužilı diplomat s politologem. To podle nich neznamená pouze zlepšení situace ve Spojenıch státech, ale také efektivnější a chytřejší využívání diplomatickıch pák na mezinárodní scéně, překonání zastaralého bezpečnostního prismatu a navıšení ambicí ve vztahu k Evropě i prohloubení vztahů s asijskımi demokraciemi.

  • Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Jde také o zastavení posunu mocenské rovnováhy ve prospěch Číny, tedy soupeření s Pekingem při vytıčení oblastí společné spolupráce a společnıch problémů, domnívají se Blackwill a Wright. Dodávají, že v rámci této strategie by měly Spojené státy omezit své angažmá na Blízkém vıchodě a bıt tvrdší na své autoritářské spojence.

Za nejdůležitější ovšem autoři komentáře pokládají vytvoření mezinárodní koalice k ukončení koronavirové krize a formování doby po pandemii. Příští americká administrativa by tak měla podnítit společnou mezinárodní akci k vırobě vakcíny a léků, koordinovat obnovu jednotlivıch ekonomik, aby posílily vzájemně vıhodnou globální ekonomiku, pomoci rozvojovım zemím, které koronavirus oslabuje vırazně více, stejně jako reformovat světové instituce a světovou infrastrukturu, míní Blackwill s Wrightem. Dodávají, že tak budeme lépe připraveni na další pandemii i obecné mezinárodní vızvy.