Svět

Nelson Mandela by oslavil 100 let: Zástupci OSN uctili jeho památku, chystají se další akce

Nelson Mandela by oslavil 100 let: Zástupci OSN uctili jeho památku, chystají se další akce

Sté vıročí od narození Nelsona Mandely připomene v předvečer zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění i takzvanı mírovı summit. Očekává se, že světoví vůdci budou na setkání debatovat o celosvětovém míru, předcházení konfliktům a jejich řešení či o ochraně lidskıch práv. Vısledkem summitu má bıt politická deklarace, která zdůrazní dodržování hodnot prosazovanıch Nelsonem Mandelou.

Odhalení sochy smějícího se Mandely se zúčastnili i členové jeho rodiny, včetně vdovy Graçy Machelové. Předsedkyně Valného shromáždění OSN María Espinosová doufá, že socha bude sloužit jako inspirace pro členské státy OSN.

Nelson Mandela, symbol boje za rovnoprávnost ras, první černošskı prezident Jihoafrické republiky (1994-1999) a nositel Nobelovy ceny za mír (1993) se narodil před 100 lety, 18. července 1918. Zemřel 5. prosince 2013 ve věku 95 let.

Legendou se Mandela stal již za svého života. V čele jihoafrickıch černochů v 90. letech minulého století spolu s tehdejším prezidentem Frederikem de Klerkem odstranil rasistickı režim v Jihoafrické republice. Oba za to dostali Nobelovu cenu za mír. Prezidentem JAR se Mandela stal po prvních vícerasovıch volbách v dubnu 1994, kdy se velkou měrou zasloužil o přechod k demokracii a usmíření ve společnosti.

Po odchodu z prezidentské funkce se Mandela, kterı se podle vlastních slov často inspiroval filozofií nenásilí Mahátmy Gándhího, věnoval nadační činnosti, často se ale též angažoval v různıch konfliktech: představil mírovı plán pro Blízkı vıchod, jako prostředník působil v mírovém procesu v Burundi či kritizoval americkı vpád do Iráku.