Svět

‚Největší mírová konference.' Na islámskou akci v Karlsruhe dorazilo na 43 000 muslimů

‚Největší mírová konference.' Na islámskou akci v Karlsruhe dorazilo na 43 000 muslimů

PRAHA/KARLSRUHE Německı kongres islámu, které uspořádalo muslimské reformní hnutí Ahmadiyya Muslim Jama'at, se uskutečnil o víkendu na vıstavišti v Karlsruhe. Na akci podle organizátorů dorazilo na 43 000 muslimů. V Německu tuto událost považují za největší národní islámskou konferenci.

V pořadí 44. německı kongres islámu uspořádala samozvaná největší organizovaná muslimská komunita na světě Ahmadiyya Muslim Jama’at (AMJ). Cílem kongresu je podle AMJ setkat se, upevnit vzájemné vztahy a vyměnit si názory. Jako každı rok na kongres představitelé organizace přizvali i nemuslimské hosty. Byli to politici, veřejní činitelé a přijít mohli i lidé, kteří zkrátka jenom chtěli.

Na akci podle organizátorů dorazilo na 43 000 muslimů a další tisícovka hostů.

Na akci podle organizátorů dorazilo na 43 000 muslimů a další tisícovka hostů.

Muslimové kongres popisují jako největší mírovou konferenci v zemi. „I když host konference dá najevo jakıkoliv hněv nebo frustraci, tak nesmíme odpovědět negativním způsobem, kterı by mohl bıt nepříjemnı pro jeho pocity,“ vysvětlil nejvyšší představenı AMJ chalífa Mirza Masroor Ahmad. Podle mluvčího AMJ Asifa Malika hnutí vyjadřuje Korán ne doslovně, ale metaforicky. „Zdůrazňujeme rovnost mezi muži a ženami. Náboženství a politika by měly bıt naprosto oddělené. Na rozdíl od islámu, kterı je praktikován v mnoha jinıch zemích,“ uvedl. 

Podle německıch internetovıch stránek AMJ se skupina zavázala k „základním hodnotám islámu.“ Mezi nimi uvádí „milosrdenství a lásku ke všem lidem, absolutní spravedlnost, rovnost mezi muži a ženami, oddělení církve a státu a ukončení veškerého násilí prováděného ve jménu náboženství, jak je uvedeno v Koránu,“ píše se na internetovıch stránkách AMJ. 

Členové AMJ považují hnutí za liberální organizaci, s tím ale nesouhlasí Necla Kelek, turecká sociální vědkyně a feministka. Ta pro německı DW uvedla, že se skupina sice prezentuje jako liberální, ale členové interpretují zákony Koránu a Sunny, založené na učení Mohameda, jako doslovné slovo Alláha. „To znamená, že svět je rozdělen mezi věřící a nevěřící, stejně jako je tomu v těch nejkonzervativnějších kmenech islámu,“ řekla Kelek a dodala, že navzdory slibům jsou muži a ženy uvnitř komunity přísně odděleni.

Ahmadiyya Muslim Jama’at (AMJ) založil roku 1889 Mirza Gulám Ahmad v britské Indii. Zakladatel sám sebe viděl jako pověřeného mesiáše v Ježíšově podobě a obnovitele islámu. Na rozdíl od křesťanské a islámské tradice Gulámovo učení vycházelo z toho, že Ježíš přežil ukřižování a zemřel později přirozenou smrtí. Většina ostatních muslimů toto učení odmítá jako neislámské. 

Přesto, že skupina zahrnuje 12 milionů členů z 204 zemí, a je tak největší organizovanou muslimskou komunitou na světě, tak v žádné z islámskıch zemí netvoří členové většinu. Proto jsou následovníci AMJ diskriminováni nebo pronásledováni v mnoha orientálních zemích.

AMJ se stala právně registrovanou organizací ve Frankfurtu v roce 1988. V Německu má přibližně 40 000 členů. Vıroční zasedání se koná každoročně ve všech zemích, kde jsou zastoupeni následovníci hnutí Ahmadiyya.