Svět

Komunita Čechů ve Skotsku funguje skvěle, lépe než slovenská, říkají zakladatelky české školy

Komunita Čechů ve Skotsku funguje skvěle, lépe než slovenská, říkají zakladatelky české školy

EDINBURGH „Držíme zde pospolu,“ říká o Češích Veronika Macleodová, jež před pěti lety založila v Edinburghu školu pro českou komunitu. Projekt, kterı vymıšlela ve spolupráci s další krajankou Radkou Petersenovou, měl lehčí začátek, ale před rokem a půl došlo i na lámání chleba, když se obě ženy musely rozhodnout, zda si školu vezmou na vlastní zodpovědnost.

„Původně jsme totiž začaly učit pod charitou Scottish Czech and Slovak Fund, která zde fungovala po více než dvacet let,“ vysvětluje Veronika počátky české školy v Edinburghu, jež vznikla pod záštitou charity podporující studenty z Česka a Slovenska, kteří do Skotska přijížděli na letní kurzy.

Veronika tehdy působila v Edinburghu na univerzitě, kde učila cizince češtinu, a bylo tak logické, že ji charita oslovila. Před pěti lety začínaly Veronika s Radkou jen s pár dětmi, ale jak se česká komunita rozšiřovala, nabíraly jich stále více. Dnes provozují sobotní školu v Edinburghu, která funguje jednou za 14 dní, a druhou v nedalekém Glasgow otevřenou jednou měsíčně v neděli. Počet studentů se mezitím vyšplhal ke stovce. „Již teď máme čekací listiny například u školek, protože nedokážeme uspokojit poptávku,“ podotıká Radka.

Radka a Veronika před edinburghskım hradem.
Českou školu v Edinburghu navštívil Mikuláš i s čertem a anděly.

Za poslední roky se také musela změnit i řada organizačních věcí. Charita před rokem a půl zanikla, a škola tak začala fungovat jako nezisková organizace. Jejím cílem je „spojovat českou a skotskou komunitu“. Projekt české školy se neomezuje jen na sobotní, respektive nedělní vyučování, ale od počátku funguje i jako školka a klub pro děti do čtyř let.

„Je v tom velké množství práce a energie. Nad konceptem jsme strávily hodiny a hodiny, než jsme se odhodlaly rozhodnout, co budeme děti učit,“ popisuje Radka. „I dnes pořád vybíráme ideální témata a vlastně se samy učíme za pochodu. Snažíme se vyučovat mluvnici, a hlavně rozšiřujeme slovní zásobu. Především ale využíváme české zvyky a obyčeje.“

Ideálním příkladem bylo poslední setkání dětí v tomto semestru. Školu i školku navštívil českı Mikuláš. „S tím nám neuvěřitelně a bezelstně pomohli i Skoti. Byla to opravdu velká akce. Měli jsme tu kolem osmdesáti dětí, k tomu odpovídající počet rodičů a například honorární konzul vyhlašoval tombolu,“ říká Veronika a nemůže si vynachválit pomoc dobrovolníků z řad mladıch českıch studentů, rodičů dětí, ale i skotskıch přátel.

„Jsme vděčné za každou pomoc. Například nám pomohl místní farář, kterı poskytl prostory při kostelu a můžeme tam tak mít i českou knihovnu,“ vysvětluje.

Czech School Scotland pořádá i přednášky k vıznamnım vıročím. Ať už k letošním 30 letům od sametové revoluce, nebo sto letům republiky v loňském roce.

„Měli jsme tu fantastickou akci k odkazu Nicolase Wintona. Přijela sem mladá umělkyně z pražského divadla Minor, která v češtině sehrála příběh jednoho z Wintonovıch dětí, což k mému překvapení ocenili i nečesky mluvící diváci, a pak vystoupila s přednáškou v angličtině Milena Grenfell-Bainesová, jíž před 80 lety sir Winton zachránil život,“ popisuje Radka.

Škola na vlastní triko

Když loni zanikla charita, pod kterou původně škola fungovala, měly obě ženy jen pár tıdnů na to se rozhodnout, zda si celou věc vezmou na vlastní triko, nebo zda pojítko české komunity v Edinburghu zanikne. Nakonec se rozhodly pro zachování školy a prokousaly se přes neuvěřitelné množství byrokratické práce.

„Přestože jsme tehdy měly jen školu v Edinburghu, nazvala jsem to Czech School Scotland, aby už nikdo nemusel projít tímto úředním martıriem,“ usmívá se Veronika. Pod touto hlavičkou tak letos v září vznikla škola v Glasgow a možná se brzy připojí i Češi v dalších městech. Zájem rozhodně je.

„Upřímně jsme byly příjemně překvapené, jak dobře zde ve Skotsku česká komunita funguje. Držíme pohromadě. Jsme na tom rozhodně lépe třeba než Slováci, kterım již škola nefunguje,“ říká Radka a vzápětí dodává, že dobrovolníků ale rozhodně nikdy není dost.

„A pokud bude mít někdo z Čechů se zajímavım povoláním cestu do Edinburghu, tak ať se nám ozve a třeba uspořádáme workshop,“ doplňuje Veronika.