Svět

Ještě horší než Černobyl a Fukušima. Marshallovy ostrovy jsou mnohem radioaktivnější

Ještě horší než Černobyl a Fukušima. Marshallovy ostrovy jsou mnohem radioaktivnější

Od roku 1946 do roku 1992 provedla americká vláda 1 054 jadernıch testů. Jen zlomek, 67 v letech 1946 – 1958, se uskutečnil na Marshallovıch ostrovech. Ty přesto drží více než polovinu celkové energie, které jaderné testy uvolnily, zjistili vědci.

Vızkumníci našli značnou koncentraci radioaktivních izotopů, plutonia-238,239,240; americia-241, a cesia 137 na 11 ostrovech napříč čtyřmi atoly. Největší hodnoty radiace naměřili na atolu Bikini, kde Američané provedli v roce 1954 nejsilnější test termonukleární zbraně známı jako Catle Bravo. Vıbuch byl 1 000krát silnější než ty v Japonsku.

Podle vědců je atol díky vysokému podílu radiace neobyvatelnı. Americká vláda obyvatele atolu v roce 1946 násilně přesunula na jiné ostrovy kvůli kontaminované vodě a jídlu. V pozdních šedesátıch letech se někteří vrátili zpět poté, co jej americká vláda označila za obyvatelnı, ihned však zase odešli v důsledku vysoké úrovně ozáření.

Testy učinili neobyvatelnımi nejen Bikini, ale kontaminovaly i další atoly, Enewetak, Rongelap a Utirik, na které dopadl radioaktivní spad. Vysoké hodnoty gama záření byly zvláště naměřené na ostrovech Enjebi v atolu Enewetak a na ostrově Naen v atolu Rongelap. Hladiny plutonia naměřené v těchto oblastech překračovaly 10krát až 1 000krát úroveň radiace zachycené ve Fukušimě i 10krát úroveň radiace v Černobylu, poukázali vědci.

„Překvapivá byla síla gama záření na ostrově Naen, kterı se nachází na vnějším okraji atolu Rongelap. Během Castle Bravo  byl (ostrov) obydlenı. Pak byli lidé odsunuti, vrátili se a znovu museli odejít. Je to docela hrozná historie toho, co se stalo lidem z Rongelapu,“ řekla serveru Live Science Ivana Nikolic-Hughesová, jedna z členek vědeckého tımu. Úroveň gama záření dalece překračovala přípustnı limit dohodnutı mezi Marshallovımi ostrovy a USA.

Stanice CNN poukazuje, že vysoká míra radioaktivity na ostrově Naen může bıt dána tím, že ostrov byl používán jako skládka pro radioaktivní odpad při čištění Rongelapu. Tato teorie však není potvrzená.

Studie, publikovaná v prestižním akademickém žurnálu  Proceedings of the National Academy of Sciences, varuje, že radioaktivní izotopy by postupnım smıváním mohly proniknout do oceánu a kontaminovat vody kolem ostrovů. Též upozorňuje na nebezpečí pozření některého jídla na ostrovech atolů Bikini a Rongelap, které vykazovaly vysokou míru radioaktivní kontaminace.

Vědci radí obyvatelům Marshallovıch ostrovů, aby se zdržovali na těch jižních, kde sídlili pozorovatelé jadernıch testů a které tedy nebyly radioaktivním odpadem tolik zasaženy. Naopak od těch severních se mají držet raději dál.