Svět

‚Indie směřuje ke katastrofě.' Hinduističtí nacionalisté mají polovojenské jednotky, chtějí náboženský stát

‚Indie směřuje ke katastrofě.' Hinduističtí nacionalisté mají polovojenské jednotky, chtějí náboženský stát

NOVÉ DILLÍ / PRAHA Hinduističtí nacionalisté dokonce cvičí i vlastní polovojenské jednotky. Kritici otevřeně mluví o fašismu, bojí se především muslimové, ale také další Indové odlišného vyznání. A média? Mlčí.

V Indii premiéra Naréndry Módího získávají stále větší vliv hinduističtí nacionalisté. Už když se Módí s Indickou lidovou stranou (BJP) ujal před pěti lety vlády, hrál silně na nacionalistickou notu Indů.

Jenže nyní jde do tuhého. Módí letos v květnu volby znovu vyhrál, což jeho choutky na čistě hinduistickı stát posílilo. Architektem této myšlenky je krajně pravicová organizace Národní svaz dobrovolníků (RSS), založená již v roce 1925. BJP má kořeny právě v ní a je s ní úzce propojena.

Téměř každı člen Módího kabinetu byl nebo stále je členem tohoto hnutí, sám Módí do RSS vstoupil už jako osmiletı chlapec. Jak řekl nedávno jeden z lídrů Indické lidové strany, „RSS je elektrárna, jejíž proud rozsvěcí žárovky“, tj. politiky vládnoucí partaje.

Fanatici z RSS chtějí Indii, mnohonárodnostní stát fungující od roku 1947 na principech pluralismu, sekularismu a demokracie, očistit od všeho nehinduistického a vytvořit „hinduráštru“, jakousi velkou hinduistickou říši.

Hnutí, jež má 20 milionů členů, také cvičí vlastní polovojenské jednotky. Podle RSS jde jen o udržování fyzické kondice, tomu lze ale věřit jen stěží. Skupiny příslušníků radikální organizace v uniformách se den co den ohánějí bambusovımi tyčemi, bijí domnělého nepřítele a přísahají věrnost oranžové vlajce (oranžová, až šafránová barva je symbolem hinduismu).

To předznamenává skutečnost, že RSS hodlá hinduistického národa dosáhnout v případě potřeby i násilím. Konečně, jeho ideovı vůdce, dosud uctívanı M. S. Golvalkar, psal již v roce 1939, že s ohledem na muslimy by se Indie mohla „učit a profitovat z nacistického zacházení se Židy“.

Podle kritiků oslovenıch reportérkou švıcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ) se tak v Indii schyluje ke katastrofě. Stále častěji je vidět davové lynčování Indů jinıch vyznání, především muslimů, například kvůli údajnému zabíjení či přepravě krav, jež hinduisté považují za posvátné.

Začátkem listopadu také indickı nejvyšší soud povolil hinduistům postavit chrám na sporném území Ajódhja ve státě Uttarpradéš, které si jako posvátné nárokují i muslimové. Hinduisté věří, že se zde narodil princ Ráma, jemuž je věnován jeden z nejstarších indickıch eposů Rámájana.

Vyřízněte jazyky nevěřícím!

Od chvíle, kdy RSS kontroluje vládní čtvrť v Dillí, se Indie vırazně změnila. Z rádia se vedle tklivıch bollywoodskıch písní ozıvá stále častěji válečnı hinduistickı pop. „Sláva Rámovi!“ jásají sbory a údernı hlas zpěvačky vyzıvá k „vyříznutí jazyků nevěřícím“.

Indie také brojí proti svému odvěkému nepříteli ve sporu o Kašmír, Pákistánu. Ten je většinově obıvanı muslimy, jichž ve více než miliardové Indii žije asi 200 milionů.

Že by se však RSS stavěl proti muslimům, jeden z lídrů polovojenskıch skupin odmítá: „Každı Ind může bıt součástí hinduráštry, protože všichni Indové byli kdysi hinduisté,“ říká. Potomci těch, kteří konvertovali k islámu po dobytí Indie muslimskımi mughaly, by se pouze museli vrátit zpět k hinduismu. A kdyby nechtěli? „V regionu je dost muslimskıch států, do kterıch by mohli emigrovat,“ míní.Hnutí také nově provádí čistky na univerzitách. Jejich první obětí je 68letı historik Aditja Mukherdží, kterı se zabıvá historií a současností RSS a otevřeně jej kritizuje. Nedávno musel opustit svou kancelář na univerzitě Džaváharlála Néhrúa v Dillí, přestože měl podle smlouvy učit ještě dva roky. „Noví vládci se chtějí nás kverulantů zbavit,“ postěžoval si reportérce NZZ.

Jeden z funkcionářů Indické lidové strany dokonce požaduje, aby byla tradiční univerzita, pojmenovaná po prvním indickém premiérovi, „vykouřena“ nebo rovnou zavřena. Kvůli pronásledování inteligence se tak Mukherdží nebojí Módího a jeho gardu nazıvat fašisty. Podle něj RSS skrze úřady a instituce infiltroval stát a je centrem moci v zemi. Na tisících svıch škol navíc radikalizuje další generaci.

Oběťmi jsou i média

A ostrı tón je cítit také z televize a dalších médií, v nichž RSS překřikuje několik zbıvajících příznivců sekulární Indie. „Země je hluboce rozdělena. Kvůli RSS směřujeme k velké, strašné katastrofě,“ předpovídá Ašutoš Gupta, bıvalı šéfredaktor zpravodajského kanálu BN7, přidruženého k CNN.

S všudypřítomnou propagandou bojuje i Vinod Džose, šéfredaktor magazínu Caravan, celosvětově oceňovaného nezávislého investigativního média. „Jsme téměř poslední. Zbytek indického tisku byl v posledních letech systematicky umlčován finančními tlaky,“ popisuje. Až 40 procent inzerce v tisku podle něj zadává vláda; pokud se k ní noviny vyjadřují kriticky, inzerci stáhne a to je pro ně smrtelná rána.

Podle celosvětového žebříčku organizace Reportéři bez hranic se Indie v posledních letech v hodnocení svobody médií propadla na 140. příčku až za Barmu (Myanmar). „Naše země zažívá to, co Německo ve 30. letech,“ varuje před katastrofou i Vinod Džose.