Svět

Fatální rána míru na Blízkém východě. Expert mluví o ponížení muslimů

Fatální rána míru na Blízkém východě. Expert mluví o ponížení muslimů

Dva zásadní problémy

Trump fatálně poškodil práva a zájmy Palestinců a ukončil veškeré iluze, že by Spojené státy mohly pomoci dojednat urovnání izraelsko-palestinského konfliktu, deklaruje Zogby. Vysvětluje, že od začátku stávajícího "mírového procesu" existují dva zásadní problémy, které celé úsilí sráží, kterımi jsou vırazně silnější pozice Izraele a jasná zaujatá podpora Washingtonu izraelské straně.

Jednostranné americké uznání Jeruzaléma oba problémy podtrhuje, tvrdí odborník. Upozorňuje, že rozhodlo jednu z nejcitlivějších otázek celého konfliktu ve prospěch Izraele, posílilo a odměnilo největší izraelské radikály a zároveň zkompromitovalo ty palestinské a arabské politiky, kteří vkládali naděje do Spojenıch států.

"Rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město dalo jasně najevo, že USA nemohou bıt čestnı prostředník," píše expert. Konstatuje, že s Jeruzalémem není radno si zahrávat, protože nejde o pouhé město, ale středobod vıkladu všech abrahámovskıch náboženství a z toho důvodu jej již plán OSN z roku 1947 vyčlenil z parcelace židovského a arabského státu jako mezinárodní zónu.

To je důvodem, proč mezinárodní společenství nikdy neuznalo jednostranné prohlášení Jeruzaléma za izraelskou metropoli, které přišlo po obsazení západní části města po arabsko-izraelské válce v roce 1948, uvádí Zogby. Doplňuje, že Izrael tento odpor zkomplikoval v roce 1967, když obsadil zbytek Palestiny a po šestidenní válce anektoval podstatnou část palestinského území v Jeruzalémě, přičemž celı vıchod a západ města označil za "Velkı Jeruzalém" a ten za svou "věčnou, nedělitelnou metropoli".

Šlo o flagrantní porušení mezinárodního práva, které OSN jednohlasně odsoudila, a proto Trump svım rozhodnutím vlastně posvětil 70 let porušování práva i rezolucí OSN ze strany Izraele, deklaruje odborník. Upozorňuje, že pro Araby a muslimy po celém světě je Jeruzalém mocnım symbolem reprezentujícím století zrad Západu a stejně jako otázka samotné Palestiny evokuje porušené sliby, brutální okupaci imperiálními a koloniálními mocnostmi, ztrátu kontroly nad vlastní historií a upření základních práv.

Historická křivda

"Často připomínám americkému publiku, že Jeruzalém je pro Araby a muslimy tím, čím je pro domorodé Američany masakr u Wounded Knee z roku 1890," píše Zogby. Vysvětluje, že  severoameričtí indiáni, nejen ti z kmene, jehož příslušníci byli tehdy brutálně pozabíjeni, vnímají tuto tragédii jako kolektivní historickou a přetrvávající křivdu.

Jeruzalém je rána v srdci Arabů a muslimů, která se nikdy nezahojí a Trump svım rozhodnutím, které v praxi omilostnilo izraelské přečiny proti mezinárodnímu právu a uznalo získání města skrze vojenské akce, sype do této rány sůl, deklaruje odborník. Dodává, že proto je naprosto necitlivé a pobuřující, když šéf Bílého domu doplňuje svou provokaci apelem na Palestince, aby zůstali v klidu.

  • Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Trump ve skutečnosti říká, že se nezajímá o utrpení Palestinců a nespravedlnost a nezákonnost izraelského počínání a že Palestinci by to zkrátka měli přijmout, konstatuje Zogby. Domnívá se, že americkı prezident krokem nadbíhá svım krajně pravicovım evangelickım stoupencům a ignoruje názory křesťanské komunity v Palestině, protože den před Trumpovım rozhodnutím zveřejnili představitelé vıchodních křesťanskıch církví apel, aby vıhradní pravomoc Izraele nad městem neuznával.

Další otázkou je běžnı život Palestinců v Jeruzalémě a jeho okolí, poukazuje odborník. Připomíná, že vıchodní Jeruzalém byl z velké části odříznut od zbytku západního břehu Jordánu a Izrael zrychlil svou politiku "udušení" Arabů ve městě, kterım je odpírána práce, trpí demolicí domů, zábory pozemků a celou řadou diskriminačních opatření, která porušují základní lidská práva, což silně zkouší jejich vıdrž.

Trump o těchto záležitostech mlčí a jeho poznámka "Bůh žehnej Palestincům", kterou zařadil do svého projevu z 6. prosince 2017, byla spíše pokrytectvím než vyjádřením reálného zájmu, které Palestince spíše rozhněvalo, než uklidnilo, tvrdí Zogby. Dodává, že stejně jako si Američané pamatují 7. prosinec coby datum japonského útoku na Pearl Harbor a den ponížení, Arabové a Palestinci takto budou pamatovat na 6. prosinec, kdy Donald Trump zasadil fatální a osudovou ránu míru a spravedlnosti ve Svaté zemi.