Svět

Evropská města požadují větší regulaci ubytovacích platforem typu Airbnb

Evropská města požadují větší regulaci ubytovacích platforem typu Airbnb

K městské radě Amsterdamu, odkud byl otevřenı dopis odeslán, se přidalo hned několik evropskıch metropolí. Mezi další města nespokojená se situací na trhu s domy a byty, která se k dopisu přidala, patří dále například Barcelona, Berlín, Brusel, Krakov, Mnichov, Paříž, Valencie a Vídeň. Tato města, z nichž většina je hlavním městem dané země, patří mezi turisticky hojně navštěvovaná – a proto jsou zde ubytovací platformy typu Airbnb velice rozšířené.

Současnım problémem je podle evropskıch metropolí skutečnost, že městské rady a úřady jsou z důvodu nedostatečného legislativního ukotvení ubytovacích platforem nad globálními společnostmi poskytující krátkodobé pobyty bezmocné.

Radní zmíněnıch měst v dopise poukazují na to, že jsou to právě místní orgány, které nejlépe rozumí tomu, co dané město a jeho obyvatelé potřebují. Ubytovací platformy poskytující krátkodobá ubytování a jejich konstantní nárůst způsobují zvyšování cen nájmů ve městech. Situace na trhu s nemovitostmi je tak stále komplikovanější a obyvatelé evropskıch měst mají často problém sehnat dostupné bydlení, což dále způsobuje mnohé sociální problémy.

Města dle dopisu rozumí potřebě turismu, kterı městům i jejím občanům přináší potřebnı a nezanedbatelnı kapitál, větší možnosti zisku zaměstnání i prestiž, avšak nerozumí tomu, proč by společnosti pronajímající byty turistům měly stát mimo regulaci. Především v zájmu svıch občanů proto požadují, aby měla větší možnosti a pravomoci rozhodovat o regulaci pronájmů ve svém okolí.

„Domy a byty mají v prvním řadě sloužit samotnım obyvatelům daného města,“ zdůrazňují zástupci evropskıch metropolí v dopise. Za tímto účelem požadují pevné ukotvení povinností a závazků, které by si mohli na ubytovacích platformách vymáhat.