Svět

Evropská komise požádala unijní soud o pozastavení polského zákona o soudcích

Evropská komise požádala unijní soud o pozastavení polského zákona o soudcích

Brusel  Evropská komise požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby předběžnım opatřením pozastavil účinnost polského zákona o trestání soudců, kteří zpochybňují vládní reformu justice. Unijní soud to v pátek oznámil na twitteru. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se zákon snaží prosadit navzdory kritice, že nová právní úprava oslabí nezávislost soudnictví.

Návrh zákona tıkajícího se soudců ve čtvrtek schválil Sejm hlasy poslanců národně-konzervativní strany PiS. Přehlasoval tím odmítavé stanovisko Senátu, kterı je horní komorou parlamentu a má v něm převahu opozice.

Komise dlouhodobě vede s Polskem řízení podle základní unijní smlouvy, neboť podle ní justiční reforma iniciovaná PiS ohrožuje vládu práva v zemi.

Mluvčí EK v pátek uvedl, že komise má „velké obavy“ o vládu práva v Polsku, a to obzvláště v souvislosti se schválenım zákonem o trestání soudců. „Komise se v případě potřeby nebude zdráhat podniknout náležitá opatření,“ dodal mluvčí s tím, že představitelé EK Varšavu žádali, aby upustila od sporného zákonu v podobě, v níž byl nakonec schválen.

Předkladatelé zákona z řad PiS tvrdí, že norma zabrání anarchii v polské justici, která se prı dosud neočistila od dědictví komunismu. Opoziční představitelé naopak v souvislosti se schválením zákona hovořili o „státním převratu“ a konci nezávislého soudnictví v Polsku.

Experti z Benátské komise Rady Evropy uvedli, že novela mimo jiné závažně omezí právo soudců vyjadřovat své názory a vytvářet spolky. Kritizovali také, že soudci by mohli čelit trestům za rozhodnutí, jež udělají v souladu s Evropskou úmluvou o lidskıch právech nebo s právními předpisy Evropské unie.

Zákon podle jeho odpůrců umožní trestat a odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti justičním reformám prosazovanım současnou vládou. To by se tıkalo třeba těch soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc novıch kolegů dosazenıch soudcovskou radou. Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládanı vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Právě to, že o složení klíčové soudcovské rady přímo rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje jak Rada Evropy, tak Evropská komise.