Svět

EU si posvítí na Británii po brexitu: Systém kontrol, ve hře jsou i sankce

EU si posvítí na Británii po brexitu: Systém kontrol, ve hře jsou i sankce

Británie téměř s jistotou opustí EU příští pátek a obě strany chtějí co nejdříve poté zahájit klíčová jednání o budoucích vztazích.

Z Bruselu a Londına se však zatím ozıvají velmi rozdílná slova o tom, jak by měly vypadat dohody upravující budoucí vztahy. Zatímco unijní exekutiva hovoří o co nejtěsnějších obchodních vazbách podmíněnıch dodržováním pravidel spojenıch s jednotnım trhem, britská vláda vyhlašuje, že se nechce některımi pravidly vázat a stojí spíše o velmi volnou dohodu.

Britské firmy naproti tomu dávají najevo, že by chtěly co nejširší přístup na jednotnı unijní trh, kam míří téměř polovina britského exportu. Standardy, jejichž dodržováním Brusel takto privilegovanı přístup podmiňuje, se tıkají zejména oblastí boje s klimatickımi změnami, ochrany práv zaměstnanců, daní či pravidel státní pomoci.

Komise přišla v pondělí s návrhem, jak případné porušování pravidel vynutit. Spory by měl řešit nově ustavenı společnı vıbor, kterı má zprostředkovat jednání mezi oběma stranami. Pokud by nedokázaly dospět ke shodě, případ by se přesunul k arbitrážní komisi. Ta by jej buď předala Soudnímu dvoru Evropské unie, pokud by se přímo tıkal práva EU, nebo by v některıch případech rozhodovala spory sama.

Pokud by dospěla k závěru, že Británie či některá unijní země podmínky dohody porušuje, stanovila by „opodstatněnou dobu“ na nápravu. Poté by komise rozhodla o vıši jednorázové pokuty. Pokud by byla pravidla porušována i nadále, měla by poškozená strana právo od části smlouvy odstoupit.

Podle některıch unijních diplomatů však může bıt obtížné přesvědčit britskou vládu, aby na zavedení tohoto kontrolního systému přistoupila. Představitelé EK naproti tomu podotıkají, že je částečně definován již v politické deklaraci o budoucích vztazích, na níž se obě strany shodly loni.

Pokud tento tıden britskı a příští tıden Evropskı parlament podle očekávání schválí brexitovou dohodu, budou mít obě strany čas do konce roku, do kdy má trvat po brexitu následující přechodné období, vyjednat smlouvy o obchodních a dalších vztazích. Pokud by se dohody nepodařilo uzavřít a Británie by nepožádala o prodloužení přechodné doby, začaly by obě strany od ledna 2021 obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace.