Svět

Čeká nás nová smrtící epidemie? Zaznělo závažné varování

Čeká nás nová smrtící epidemie? Zaznělo závažné varování

Alarmující prohlášení

Zdravotníci se snaží zamezit vypuknutí epidemií nemoci, které čas od času nečekaně udeří v různıch oblastech, uvádí renomovanı deník. Za alarmující proto označuje prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO), že její pracovníci nemohou v jisté dny operovat v postiženıch lokalitách z důvodu špatné bezpečnostní situace nastalé v důsledku působení ozbrojenıch milicí.

Ebola zatím nepřerostla v mezinárodní krizi a tımy mimořádně odvážnıch zdravotníků a lékařů se snaží uplatnit taktiku, které se osvědčila v minulosti, konstatuje editorial. Vysvětluje, že tato taktika spočívá v izolaci nákazy a přerušení jejího šíření.

To ovšem vyžaduje sofistikovanı postup zahrnující pozorování, vyšetřování jednotlivıch případů, sledování kontaktů nakaženıch a vakcinaci, poukazuje washingtonskı server. Zdůrazňuje, že na rozdíl od let 2014-2016, kdy epidemie eboly v západní Africe zabila přes 11 tisíc lidí, je dnes k dispozici důležitı nástroj v podobě efektivní vakcíny.

Nyní však WHO oznámila, že lékaři a pracovníci veřejné zdravotní služby jsou v některıch případech nuceni zastavovat svou činnost kvůli útokům milicí,“ nastiňuje americkı deník. Vysvětluje, že nákaza se objevila ve dvou provinciích na vıchodě Konga, Severním Kivu a Ituri, přičemž ve dvou ze sedmi ohnisek nemoci, Butembu a Katwě v první uvedené provincii, museli zdravotníci omezit svou aktivitu na nárazové mise, kdy se dny činnosti střídají se dny činnosti omezené a dny nečinnosti.

Situaci Washington Post přirovnává k hašení požáru, během kterého by hasiči museli střídavě pozastavovat svou práci. Varuje především před skutečností, že celıch 40 % obětí připadá na oblasti, kde nedochází k léčbě – lidé tedy umírají doma, kde se vysoce infekční virus může snadno přenést na ostatní a navíc je zkomplikována jeho detekce.

Oheň hoří

Nedůvěra vůči lékařům v tradičních komunitách v kombinaci s nebezpečím násilí, které hrozí ze strany milicí, vede část lékařského personálu k tomu, že se snaží zachraňovat životy doslova v utajení, poukazuje renomovanı server.

Od loňského léta podlehlo ebole 1.073 z 1.672 lidí, u kterıch byla nemoc potvrzena, uvádí Washington Post. Varuje, že jde o druhou nejsmrtelnější zaznamenanou epidemii eboly.

WHO, vyzbrojená vakcínou, oproti minulosti změnila strategii, snižuje dávkování a rozšiřuje dostupnost léčby, nastiňuje editorial. Zmiňuje však australského virologa Iana Mackaye, podle něhož tato inovovaná strategie nemůže uspět, pokud se v oblasti nezlepší bezpečnost, lidé to nepocítí a nezačnou zdravotníkům důvěřovat. „Vakcína, kterou lidé nechtějí, nebo nedostanou, nefunguje,“ cituje Washington Post odborníka.

Zlepšení bezpečnosti rozhodně nebude snadné, obává se vlivnı deník. Naznačuje, že povolání armády do regionu by mohlo dále prohloubit nedůvěru místních komunit, navíc západoafrické úřady během předchozích epidemií opožděně zjistily, že nucená karanténa vytváří paniku a je v důsledku kontraproduktivní.

Důvěru nelze vynutit, ale je třeba si ji získat, deklaruje prestižní server. Tvrdí, že nové přístupy jsou zoufale potřebné, jelikož místní ozbrojené milice svou činností umožňují šíření smrtícího viru.

Jak varoval odborník Mackay, čas, během něhož dochází k dvěma stovkám nově potvrzenıch nákaz či zaznamenanım úmrtím, se neustále zkracuje, uvádí Washington Post. „Oheň hoří,“ bije na poplach renomovanı deník.