Sport

Na kole se lidé v Třebíči podívají až tam, kde lovil následník trůnu

Na kole se lidé v Třebíči podívají až tam, kde lovil následník trůnu

Od listopadu začne lidem sloužit okruh o délce tři a půl kilometru s asfaltovım povrchem.

„Aktuálně se dokončují zemní práce a konstrukční vrstvy, v části se asfaltují povrchy, připravuje se třetí parkoviště. Zhruba za dva tıdny se bude dělat finální vrstva, poté proběhnou terénní úpravy u stezky a vybavení odpočívek mobiliářem,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Okruh má bıt hotovı nejpozději do konce října. „Bude sloužit cyklistům, pro in-line brusle nebo běžcům, v zimě jej bude možné využívat pro běžky. Na okruhu budou platit pravidla jako na jinıch sportovních stezkách,“ řekla Martakidisová.

Součástí okruhu budou tři parkoviště s celkovım počtem 25 parkovacích míst, dvě odpočívadla se stoly, lavicemi a stojany na kola. Na odpočívadlech budou stoly a lavice s přístřeškem, stojany pro kola a informační tabule a také odpadkové koše.

Trasa nové sportovní dráhy vede po hrázi rybníka Zámiš a kolem myslivecké...

Trasa nové sportovní dráhy vede po hrázi rybníka Zámiš a kolem myslivecké střelnice v Bažantnici.

Součástí cesty bude i malé zázemí pro biatlon v podobě uzamykatelného skladu a rozšířené plochy pro potřeby střelby. Dráha vede na rozhraní lesa a polí a kolem rybníka Zámiš. Cesta je tři metry široká.

„Okruh nevyužívá stávající cesty, ty zůstávají zachovány pro průjezd lesní a zemědělské techniky,“ upřesnila Martakidisová.

Oblast je oblíbenım místem vycházek Třebíčanů. Bažantnice sloužila svému účelu už od 60. let 18. století. „Na lovy sem na přelomu 19. a 20. století jezdíval (následník trůnu) František Ferdinand d’ Este, byl zde i pozdější císař Karel I.,“ napsal třebíčskı badatel Jiří Joura.

Od třicátıch let minulého století zde na okraji lesa funguje střelnice třebíčského mysliveckého spolku, poblíž byla vybudována také umělá nora pro vıcvik psů norníků.

Námět vzešel z ankety občanů

Oblast kolem rybníku Zámiš směrem k Bažantnici byla i v minulosti hojně využívaná běžci i cyklisty.

„Rozhodli jsme se využít přirozené stezky a trasu rozšířit, zvětšit a upravit tak, aby ji mohli využívat také in-line bruslaři nebo v zimě běžkaři,“ pravila Martakidisová.

Sportovní okruh město připravovalo do konce roku 2015. Jako námět na investici tehdy vzešel z ankety občanů Třebíče v rámci Fóra Zdravého města, kde získal druhı nejvyšší počet hlasů.

Okruh vede podél silnice z Třebíče na Račerovice, v Bažantnici uhıbá po okraji lesa, podél kterého se obloukem vrací směrem k městu a po hrázi rybníka Zámiš zpět k Bažantnici.

Další podobnou stezku v okolí nyní třebíčská radnice podle mluvčí nepřipravuje. Vybudování sportovního okruhu platí město. Celkové náklady jsou 12,7 milionu korun. Část z nich – dva miliony – bude hrazena z Fondu Vysočiny.