Sport

Hádka na valné hromadě. Berbr prohrál, Morava odmítla ženu

Hádka na valné hromadě. Berbr prohrál, Morava odmítla ženu

Valná hromada byla téměř u konce, když si vzal slovo - mimo oficiální bod programu – značně rozezlenı sekretář FAČR Jan Pauly. „Bylo by dobré si uvědomit, že rozhodnutí moravské komory ji připravilo finanční prostředky (cirka 15 – 20 milionů). Chci jen upozornit, že každı delegát má nejen právo vyjádřit svůj názor hlasováním, ale je to zároveň i jeho povinností. Nejen vůči valné hromadě, ale i vůči fotbalu. Z mého pohledu tomu dnes učiněno nebylo. Považuji to za fatální selhání, které jenom ukázalo, že ještě nejsme připraveni na západní svět. Budeme nadále za hlupáky kvůli nesmyslnım půtkám. Je to bohužel tak.“

Následně si vzal slovo Martin Malík a vyzval místopředsedu asociace Zdeňka Zlámala, prvního muže moravského fotbalu, aby vysvětlil, proč „jeho“ komora zablokovala novı rozměr stanov. „Dejte mi svůj úhel pohledu na věc,“ vyzval svého kolegu z vıkonného vıboru. Předsedovi asociace šlo o to, že během jednání VV předcházející valné hromadě nikdo z moravské strany nevznesl žádnou námitku. „Na vıkonném vıboru to schváleno bylo, ale nebylo to konkrétně rozpitváno. Kdybychom pitvali jednotlivé body, možná bychom měli připomínky. To se bohužel nestalo. Dále se řeší věcí bez nás a o nás, s čímž nemohu absolutně souhlasit. Že jsme okradli asociaci o patnáct milionů korun? Kde to je? Podle jakého zákona? Podle jakého usnesení? Já to nevím…,“ hněval se Zlámal.

„To asi někdo nedával pozor,“ obořil se Pauly. „Ale ne, já jsem dával pozor, a nejsem sám. Navíc my jsme nikoho neovlivňovali. Tenhle princip mi není znám. Proto jsme doporučili delegátům klubů MSFL a divizí, aby se zdrželi při hlasování. Neříkali jsme jim, aby byli proti. Jestli to tak stačí,“ dodal rozlobenı Zlámal. „Nestačí,“ utrousil Pauly.

„Zdeňku, na vıkonném vıboru jsi byl. Pokud jsi s něčím nesouhlasil, mohli jsme vést debatu tam. Nikoliv dnes na valné hromadě. V tom spatřuji ten největší problém,“ zakončil vzrušenou diskusi Malík.

Při hlasování o úpravě stanov byla česká komora téměř jednotná. Jen dva delegáti ze 115 se zdrželi. Z moravské poloviny hlasovalo pro osmadvacet zástupců, proti byli čtyři, zdrželo se sedmatřicet. K tomu, aby stanovy prošly, muselo schválení odsouhlasit nadpoloviční většina obou komor.

O co ve skutečnosti šlo? O politiku a vliv. Také o ukázku zjevné síly moravské komory.

Kdyby návrh prošel, je vysoce pravděpodobné, že pozici ženského elementu ve vıkonném vıboru by příští rok na volební valné hromadě obsadila Dagmar Damková, manželka Romana Berbra. A třináctım členem VV by se stal někdo z křídla druhého svazového místopředsedy. V tu chvíli by měla Berbrova klika ve fotbalové vládě nadpoloviční většinu. Neboli sedm hlasů proti šesti. A to Morava v žádném případě nechtěla dopustit.

Vıkonnı vıbor nyní čítá dvanáct členů. Do Berbrova portfolia se řadí právě Damková, dále Rostislav Votík, Miroslav Liba a Michal Blaschke, z moravské strany ukazují loajalitu Karel Kula a Pavel Brímus. V případě doplnění šiku o dalšího člena, nejvíce se v zákulisí mluví o bıvalém rozhodčí Janu Jílkovi, by měl strom „fotbalového černokněžníka“ sedm pevnıch větví. A to je více než šest…

Ve vısledku jde o porážku Romana Berbra.