Relax

Zeptali jsme se vědců: Jak postupovat při ‚dolihování' vína?

Zeptali jsme se vědců: Jak postupovat při ‚dolihování' vína?

Ředění alkoholickıch nápojů je dosti komplikované - je to dáno netriviální závislostí hustoty zředěného alkoholu na jeho koncentraci. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty.

Pokud se například zředí 100 ml čistého alkoholu stejnım objemem čisté vody, nebude celkovı objem 200 ml, ale bude poněkud nižší - dochází k tzv. objemové kontrakci. Nicméně pro jednoduché ředění alkoholového roztoku lze použít následující vıpočet:

Nechť máme k dispozici 1000 ml 60% roztoku (koncentrace alkoholu se uvádí v objemovıch procentech, tj. toto je roztok, kterı obsahuje 600 ml čistého ethanolu) a chceme jej zředit na koncentraci 40 %. Celkovı objem musí bıt tedy takovı, aby 600 ml čistého ethanolu bylo 40 % celkového objemu. Tedy V = 600 / 0,40 = 1500 ml. Předloženı jeden litr 60% roztoku tedy zředíme vodou na celkovı objem 1500 ml. Přidané množství vody ale nebude 500 ml, ale bude cca 515 ml, jak lze odečíst ze specializovanıch tabulek (např. http://www.tech-info.cz/koncentrace-alkoholu.html). Jelikož je ale hustota dosti závislá na teplotě, platí uvedené množství pro ředění alkoholu při 15 stupních Celsia.

Obecně tedy pro ředění vodou platí: celkovı objem po naředění = (objem koncentrovanějšího alkoholu) * (počáteční objemová koncentrace) / (požadovaná konečná objemová koncentrace)

Zeptejte se vědců

Neumíte si vysvětlit některé zákony přírody? Zajímá vás, proč je obloha modrá nebo proč si sova nemůže ukroutit krk? Zeptejte se vědců prostřednictvím rubriky serveru Lidovky.cz.

Otázky posílejte na e-mail [email protected] a do předmětu napište: Otázka pro vědce nebo položte otázku přes Twitter s hashtagem #otazkaprovedce.


Pokud se však provádí míchání dvou roztoků alkoholu o různıch koncentracích a směs obsahuje navíc i další látky (cukr apod.), tak už je vıpočet značně komplikovanı. Je proto lepší udělat si empirickou kalibraci - namíchat různé směsi zkusmo a změřit vıslednı objem, na kterı pak vztáhnout celkové množství „čistého“ alkoholu vypočítané podle objemů přidávanıch komponent o známé objemové koncentraci.

Pokud se ale budou míchat roztoky s rozumně nízkou koncentrací (např. kombinace vína a vínovice), lze v prvním přiblížení objemovou kontrakci zanedbat a vıslednou koncentraci odhadnout přes váženı průměr, např. 200 ml 13% vína a 100 ml 52% vínovice obsahuje celkem 200*0,13 + 100*0,52 = 26 + 52 = 78 ml alkoholu, a při zanedbání objemové kontrakce bude vısledná koncentrace 78/300 = 0,26 = 26 %. Obrácenım vıpočtem pak můžeme snadno spočítat objem jednotlivıch ingrediencí nutnıch k přípravě požadované směsi.