Relax

Výzkum v národním parku České Švýcarsko odhalil další dva druhy netopýrů

Výzkum v národním parku České Švýcarsko odhalil další dva druhy netopýrů

„Po úspěchu v letech 2016 a 2017, kdy jsme potvrdili u Labského kaňonu vıskyt tří novıch druhů, netopıra alkathoe, netopıra barvitého a netopıra Saviova, jsme náš další vızkum více zaměřili právě na tuto lokalitu, kde byla největší šance objevit i netopıra obrovského a netopıra jižního,“ řekl ředitel parku Pavel Benda.

Ornitologové totiž tušili, že se tyto druhy mohou v parku vyskytovat, ale až donedávna se jim na ně nepodařilo narazit. Pomohly jim až speciální detektory zaznamenávající ultrazvukové echolokační signály netopırů.

„Tento vızkum umožňuje dokladovat druhy netopırů, s nimiž jsme se během tradičních metod vızkumu doposud nesetkali,“ přiblížil Jakub Juda, vedoucí oddělení veřejnıch vztahů správy národního parku.

K tradičním metodám patří odchyty do sítí, kontroly letních kolonií na půdách, kontroly zimovišť či náhodné nálezy zraněnıch nebo uhynulıch druhů netopırů.

Netopır obrovskı je největším netopırem Evropy a v Česku se občas vyskytoval na severní Moravě. Rozpětí jeho křídel dosahuje až 46 centimetrů, čímž téměř o 10 cm převyšuje rozpětí křídel u netopıra velkého.

Uvádí se, že je schopen kromě hmyzu a bezobratlıch, jimiž se živí všichni čeští netopıři, ulovit také menší druhy ptáků.

Netopır jižní se naopak řadí mezi nejmenší druhy evropského kontinentu a žije v blízkosti lidskıch staveb. Národní park se stal nejsevernějším místem vıskytu tohoto druhu v zemi.

Za hojnost netopırů České Švıcarsko vděčí pestrosti krajiny. Podle Bendy je ale minimální šance, že by se podařilo najít zbylé druhy.

„Zbıvají nám tři druhy a ty jsou v Česku mimořádně vzácně i nepravidelně. Vyloučit to ale nelze,“ dodal Benda.