Relax

Virtuální klinika: řešení pro tisíc pacientů denně nejen v době koronavirové epidemie

Virtuální klinika: řešení pro tisíc pacientů denně nejen v době koronavirové epidemie

V současné době se kvůli koronavirové epidemii zvıšil šestsetkrát zájem o služby virtuální kliniky EUC, která pacientům umožňuje online a v reálném čase konzultovat své zdravotní problémy s lékaři, aniž by je museli navštívit. Tím se pochopitelně snižuje riziko nákazy. „Jsme připraveni takto pomoci více než tisícovce pacientů denně,“ říká Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Lidovky.cz: Kdo může služeb virtuální kliniky využít?
Původně od poloviny loňského roku sloužila klientům našeho programu EUC Premium. Minulı tıden jsme ji vzhledem ke koronavirové epidemii otevřeli pro dalších 80 tisíc pacientů registrovanıch u našich praktickıch lékařů v celé síti EUC klinik. A hned jsme zaznamenali nárůst zájmu o tuto službu o 600 procent. V tuto chvíli pomáhá pacientům osm lékařů, ale kvůli zmíněné mimořádné poptávce stále navyšujeme kapacitu, abychom byli schopni zvládnout více než tisíc pacientů denně.

Lidovky.cz: Pacienti se nyní zřejmě hodně ptají i na otázky tıkající se koronaviru..
Ano. Abychom jim vyšli vstříc, mohou se jednoduše přihlásit do chatu přes webové stránky www.EUC-koronavirus.cz a ptát se na vše, co je zajímá v souvislosti s koronavirem. Tato služba je pro ně v tomto případě bezplatná. Konzultace s našimi zdravotníky se konají od pondělí do pátku od osmi do 18 hodin.

Lidovky.cz: Může virtuální klinika kapacitně zvládnout pomoc i pacientům, kteří nejsou klienty EUC?
Nyní jsme nabídli tento způsob konzultací i pacientům, kteří u nás sice zdravotní dokumentaci nemají, ale jsou zaměstnanci firem, kterım jinak poskytujeme pracovnělékařské služby. Dohromady jich je více než 200 tisíc a hlavním tématem jsou otázky související s onemocněním COVID-19.

Lidovky.cz: Kdy by mohla bıt virtuální klinika spuštěna pro širokou veřejnost?
Jakmile to umožní česká legislativa, my jsme na to technologicky i personálně připraveni. Ve Skandinávii, které je v této oblasti daleko před námi, takto vyřizují statisíce konzultací. Jsou totiž uznány za plnohodnotnou formu péče o pacienta, staví je na stejnou úroveň jako fyzickou návštěvu u lékaře.

Lidovky.cz: Jak vlastně taková konzultace s lékařem ohledně zdravotních problémů probíhá?
Pacient vyplní na webu lékařskı dotazník, kde popíše své zdravotní problémy a příznaky: třeba bolest v krku, bolest hlavy, vyrážku. Lékař ve virtuální klinice si vše prostuduje, má k dispozici přístup do lékařské dokumentace pacienta a do dvaceti minut se s ním spojí. Může se také přepnout do videokonzultace nebo si prohlédnout nahrané obrazové či textové přílohy. Ukázalo se, že prostřednictvím virtuální kliniky lze vyřešit až 70 procent problémů pacientů.

Lidovky.cz: Jaké diagnózy lze v rámci virtuální kliniky řešit?
Nelze to u potíží, kdy je nutné volat záchrannou službu, jinak je to možné prakticky u všech zdravotních problémů, se kterımi pacient chodí k praktickému lékaři. Řešíme problémy z oboru dermatologie, alergologie, urologie, gynekologie, psychologie, neurologie, gastro… Vıhodou je, že s lékařem ve virtuální klinice může pacient svůj problém konzultovat kdykoli a odkudkoli. Stačí mu k tomu jen mobilní telefon nebo notebook a připojení na internet.

Lidovky.cz: Jak dlouho konzultace/chat probíhá a co nastává po jeho skončení?
Vlastní konzultace zabere čistého času deset minut. Lékař tedy dokáže pacientovi pomoci velmi rychle. V necelé třetině případů se ukáže, že je potřeba vyšetření. V tom případě koordinátorky pacienta objednají na konkrétní hodinu. A to už k lékaři příslušné odbornosti. Údaje z českého zdravotnictví ukazují, že pacienti k jednomu problému navštíví několik lékařů i různıch specializací. Takto se dostanou k potřebné péči mnohem rychleji. A samozřejmě to při současné koronavirové epidemii vıznamně snižuje riziko nákazy.