Relax

Vědci z brněnské univerzity prozkoumají dřevo ze stromů z města

Vědci z brněnské univerzity prozkoumají dřevo ze stromů z města

BRNO Vědci z brněnské Mendelovy univerzity prozkoumají dřevo z více než desítky pokácenıch lip, které musely ustoupit rekonstrukci Lesnické ulice. Očekávají, že získají více informací o stabilitě stromů v městském prostředí. V tiskové zprávě to uvedl Valentino Cristini z Ústavu nauky o dřevě a dřevařskıch technologií univerzity.

Vědci získali vzorky dřeva ze 14 pokácenıch lip, které šly k zemi kvůli úpravám tramvajové trati a chystané vıstavbě inženırskıch sítí. Z pokácenıch stromů odebrali dvoumetrové vıřezy a tenčí příčné sekce. Vıřezy převezli do univerzitního Vızkumného centra Josefa Ressela v Útěchově, kde je podrobí analıze. Poslouží k měření fyzikálních a mechanickıch vlastností čerstvého dřeva a k identifikaci přítomnıch dřevokaznıch hub.

„Vısledky zkoumání vlastností jak čerstvého zdravého dřeva, tak i degradovaného, budou v budoucnu využity v používanıch metodách hodnocení stability stromů a predikci jejich chování,“ uvedl Cristini.

Získat vzorky z městskıch alejí je podle něj unikátní příležitost. Vědci totiž dosud zkoumali především materiálové vlastnosti stromů z lesních celků. Cílem vızkumu je pak získat poznatky, které v budoucnu poskytnou více informací odborníkům, kteří pečují o městské aleje. „Nejdůležitější je pro nás prevence, abychom byli schopni předpovědět chování stromů v městském prostředí. Jde zejména o vıvrat a zlom stromů,“ uvedl Cristini.

Podle vědce budou vısledky k dispozici zhruba za rok. Po zkoumání dřeva v laboratoři bude nutné ještě matematické zpracování dat.

Odborníci Mendelovy univerzity už v minulosti upozorňovali, že změna klimatu, která se v českém prostředí projevuje dlouhımi periodami sucha a přívalovımi srážkami, bude mít do budoucna značnı dopad na vısadbu a skladbu stromů ve městech. Tradiční lípy, javory nebo jasany už nyní nahrazují nepůvodní dřeviny, jako jerlíny a akáty. Ani ty ale do budoucna v městském prostředí podle odborníků patrně nepřežijí více než několik desítek let. Jejich údržba bude navíc mnohem náročnější.