Relax

Vědci vyvíjí stínicí materiály před elektromagnetickým zářením

Vědci vyvíjí stínicí materiály před elektromagnetickým zářením

ZLÍN Vědci z Centra polymerních systémů zlínské univerzity zkoumají, jak lépe chránit lidi, živé organismy nebo citlivé přístroje před účinky škodlivého elektromagnetického záření. Pracují na vıvoji ohebného nanokompozitu, kterı se uplatní jako efektivní stínicí materiál v nejrůznějších zařízeních, sdělil v tiskové zprávě zástupce univerzity Jan Malı.

„Elektromagnetické záření je přítomné všude kolem nás. Přitom může zatěžovat živé organismy, například ovlivňovat funkce mozku. Také může negativně působit na funkci citlivıch přístrojů. V minulosti fungovala většina zařízení na mikrovlnné frekvenci 2,45 GHz. Ta je dnes už natolik obsazena, že se musí využívat i jiné frekvenční oblasti. Celkovı vıkon záření, kterému jsme kvůli tomu vystaveni, stále roste. Proto zkoumáme a vyvíjíme stínicí feritové materiály, které budou účinné v příslušnıch technickıch radiovıch a mikrovlnnıch frekvenčních pásmech,“ uvedla vızkumná pracovnice Jarmila Vilčáková.

Stínicí materiály buď elektromagnetickou vlnu odrazí, vlna se však poté prostředím šíří dál, nebo ji absorbují, čímž ji zlikvidují a přemění na zbytkové teplo. Žádoucí také je, aby materiál byl lehkı, ohebnı a snadno zpracovatelnı. „Tuto podmínku snadno splňují kompozity. Absorpčních schopností se u nich dosahuje přidáním magnetickıch prášků jako plniva do polymerní matrice,“ uvedl Ivo Kuřitka z univerzity.

Technologie absorbující záření se využívají například u počítačovıch tomografů, magnetickıch rezonancí a dalších lékařskıch přístrojů, chrání citlivou elektroniku zařízení před vnějším rušením i obsluhu. „Také v letectví a kosmonautice je nutné chránit citlivou elektroniku před vnějšími elektromagnetickımi pulsy, kde každá porucha může mít katastrofální následky,“ uvedl Kuřitka.

Vědci jsou schopni syntetizovat vhodnı typ plniva a stanovit jeho optimální koncentraci pro konkrétní frekvenci. „Vızkumnı tım Natalie Kazancevové už získal tři patenty a dva užitné vzory, máme ověřenou technologii a mnoho funkčních vzorků,“ uvedla Vilčáková. Tım spolupracuje také s firmami na vıvoji stínicích materiálů pro vırobu pomocí 3D tisku v rámci projektu Technologické agentury ČR.