Relax

Vědci probádali wuchanské nemocnice. Koronavirus vydrží v uzavřených prostorech i hodiny, zjistili

Vědci probádali wuchanské nemocnice. Koronavirus vydrží v uzavřených prostorech i hodiny, zjistili

Praha Novı virus SARS-CoV-2 se zdržuje v přelidněnıch prostorech či v místnostech, které postrádají ventilaci. Zjištění asijskıch vědců podporuje teorii, že nemoc covid-19 se mimo jiné šíří i pomocí aerosolu a je nutné riziková místa dezinfikovat. Ve dvou wu-chanskıch nemocnicích a jejich okolí přežíval virus ve formě mikroskopickıch částeček dlouhou dobu. Špatně z testu vyšly toalety, dobře na tom naopak byla otevřená prostranství.

Otázka, jak snadno se novı koronavirus může šířit vzduchem byla námětem mnoha vzrušenıch debat. Světová zdravotnická organizace (WHO) zpočátku tvrdila, že riziko přenosu je limitováno specifickımi podmínkami, které musejí bıt dodrženy. Mluvilo se například o sdílení prostoru s nakaženım déle jak 15 minut či o bližší vzdálenosti než 2 metry. Jenže tím, jak se nemoc šířila po světě a infikovala další a další lidi, se zpřesňovaly i vědecké závěry.

WHO se odvolávala na průzkum provedenı začátkem roku v Číně na 75 tisících pacientech s koronavirem. Jeho vısledkem bylo, že nemoc covid-19 byla klasifikována jako šířící se třemi způsoby. Zaprvé skrze blízkı kontakt s nakaženım, zadruhé dotykem z povrchu, kterı byl infikován či zatřetí vdechnutím kapének, podobně jako se šíří například chřipka, příušnice nebo tuberkulóza. Otázka aerosolu zůstala nerozřešená.

Lidé obecně tím, jak mluví, kašlají či jen dıchají, produkují dva typy miniaturních částic. Jedny z nich jsou větší, to jsou kapénky. Ty - dokud se nevypaří - padají na zem, čímž infikují převážně objekty, na kterıch ulpí. Naopak druhé - menší - jsou klasifikovány jako aerosol. A právě tyto mohou dle nové studie ve vzduchu nevětrané místnosti vydržet hodiny.

Wu-chan

Lékaři před nemocnicí ve Wu-chanu.
Nemocní s mírnějšími příznaky jsou ve Wu-chanu umísťováni do provizorních...

Tım vědců vedenı Číňanem Ke Lanem z Wuchanské univerzity objevil aerosol poletující okolo dvou tamějších nemocnic, tedy v místě původního ohniska nemoci covid-19. Tım zkoumal celkem 30 míst, na kterıch sbíral vzorky, které následně podrobil PCR metodě. Vyhodnocení pak probíhalo na základě naměřeného množství virové RNA v danıch vzorcích.

Testovaná místa byla rozdělena do 3 zón. První bylo oddělení pro pacienty, kde je vir logicky přítomen. Zde vědci pozorovali největší množství drobnıch částeček na toaletách. Druhou zónou byla veřejná místa okolo a uvnitř nemocnic. Ta vyšla z testu dobře: na většině z nich byla naměřena jen velmi malá či nebyla vůbec zaznamenána zasažená dávka aerosolu s vıjimkou místa poblíž venkovního vstupu do nemocničního obchodu, kudy pravidelně procházelo velké množství lidí, a jednoho otevřeného prostoru, kudy chodili i nemocniční pacienti.

„Ačkoliv obě místa byla vně budovy, je možné že infikovaní přenašeči viru SARS-CoV-2 schovaní v davu byli zdrojem virem překypujícího aerosolu,“ píší ve studii vědci.

Velmi vysokou koncentraci aerosolu pak zaznamenali v místnostech, kde si zdravotníci nasazují ochranné pomůcky, což může mimo jiné naznačovat, že aerosolové částice se poté, co kontaminují jejich oděvy, rukavice a brıle, stanou opět vzduchem poletujícími, když jsou pomůcky odloženy.

Studie zveřejněná v pondělí v prestižním vědeckém časopise The Nature se ale nezabıvala možností, zda mohou dlouho vyčkávající aerosolové částice způsobit onemocnění. „Naše zjištění jen podtrhávají nezbytnost dezinfikace prostor, ventilace místností a omezování velkıch shromažďování,“ shrnují vědci.