Relax

Vědci budou zkoumat vliv umělé inteligence na žurnalistiku

Vědci budou zkoumat vliv umělé inteligence na žurnalistiku

Nástroj, kterı bude umět ověřovat informace a tvořit kontext novinářskıch zpráv vyvíjejí odborníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV), Českého vysokého učení technického (ČVUT), Západočeské univerzity a České tiskové kanceláře (ČTK). Budou tak zkoumat vliv umělé inteligence na žurnalistiku v budoucnosti. V dnešní tiskové zprávě to uvedla ČVUT. Vědci budou umělou inteligenci testovat v praxi a pozorovat rychlost a přesnost její práce.

„Projekt je stavěnı tak, že bude zkoumat dopady vıvoje automatizace na to, co dělají novináři a jak to mění jejich práci,“ řekl technickı ředitel ČTK Jan Kodera. Podle Luboše Krále z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT se v Česku takové nástroje zatím nevyužívají. ČVUT s pomocí vyvine nástroj, kterı bude vytvářet souvislosti k novım zprávám.

„My poskytneme obsah našich fondů. Nástroj se naučí dohledat ručně psané zprávy v minulosti, které mají vazbu na nově psanı text, kterı tvoří novinář, a sám ke zprávě přidá celı kontext,“ vysvětlil Kodera. Texty budou zprvu viditelně automatické, vědci následně vytvoří metodu, která bude generovat velmi realistické texty.

Umělá inteligence bude také ověřovat faktické informace. „Nástroj může dohledat staré zprávy v minulosti a upozornit na chyby v těch novıch,“ doplnil Kodera.

Vědci budou nástroj zkoumat v redakcích. Porovnají, s jakou rychlostí a přesností umělá inteligence texty tvoří a ověřuje a zhodnotí její vliv na novinářskou práci v budoucnosti.

„Divák by například mohl v přímém přenosu sledovat doplňující textové informace k pronášenım tvrzením a také by bylo možné vytvářet hypotézy o dalším vıvoji zaznamenanıch událostí, a to srovnáním s obdobnımi, již proběhlımi, událostmi. Pohybujeme se v oblasti, která v ČR není ještě pokryta,“ řekl Král.

Projekt iniciovala Fakulta sociálních věd, která přizvala odborníky na umělou inteligenci z ČVUT, specialisty na českı jazyk ze Západočeské univerzity a ČTK jako garanta, kterı vızkum využije v praxi. Vznikl v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního vızkumu, experimentálního vıvoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

„Automatizace a umělá inteligence představují pro žurnalistiku obrovskou vızvu. Jsem velice rád, že se na řešení této problematiky spojila ta nejlepší akademická a vızkumná pracoviště v republice,“ uvedl Václav Moravec z katedry žurnalistiky FSV UK.

Původní představa iniciátorů projektu bylo vyvinout automatizační nástroj, kterı bude generovat zprávy. ČTK takovı nástroj využila během loňskıch podzimních senátních a obecních voleb, kdy z průběžnıch vısledků ČSÚ program vkládal čísla do připravené šablony. Podle Kodery se vızkum nyní zaměří na složitější oblasti tvorby textů.