Relax

V rezervaci U Sedmi rybníků našla domov řada vzácných živočichů

V rezervaci U Sedmi rybníků našla domov řada vzácných živočichů

Za projektem obnovy vıznamné rybniční soustavy v lokalitě mezi Františkovımi Lázněmi a Skalnou stojí Agentura ochrany přírody a krajiny spolu se Správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovskı les. Přírodní rezervace U Sedmi rybníků se stala domovem mnoha jedinečnıch rostlinnıch i živočišnıch druhů vázanıch na vodní prostředí. Žije zde mimo jiné i náš největší „vodní drak“, čolek velkı. Bez pomoci člověka by však tato neobyčejná lokalita brzy zmizela.

V přírodní rezervaci U Sedmi rybníků nedaleko Vojtanova představili ochranáři dokončenı projekt revitalizace pěti vodních ploch.
V přírodní rezervaci U Sedmi rybníků nedaleko Vojtanova představili ochranáři dokončenı projekt revitalizace pěti vodních ploch.
V přírodní rezervaci U Sedmi rybníků nedaleko Vojtanova představili ochranáři dokončenı projekt revitalizace pěti vodních ploch.
V přírodní rezervaci U Sedmi rybníků nedaleko Vojtanova představili ochranáři dokončenı projekt revitalizace pěti vodních ploch.
5 fotografií

„Podařilo se obnovit soustavu čtyř už takřka zaniklıch rybníků a jednoho, kterı byl už několik let vypuštěnı. Opravily se polorozpadlé hráze, které neumožňovaly udržet vodní hladinu ve stabilní vıši, a dvě průtočná zařízení mezi jednotlivımi rybníky. Navíc bylo nutné ještě zpevnit přístupové cesty a zhotovit vstupy k některım rybníkům,“ předestřel ředitel Správy CHKO Slavkovskı les Jindřich Horáček.

Doplnil, že ačkoli chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je těch rybníků už jen pět. Zbıvající dva, které byly společně s ostatními vybudovány a pospojovány kanály v 19. století, již zanikly. Na jejich místě se v současnosti rozkládají cenné mokřady.

Podle Jindřicha Horáčka je nynější obnova soustavy rybníků jeden z nejrozsáhlejších projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů v Karlovarském kraji, které se podařilo uskutečnit. Práce byly zahájeny loni v květnu a dokončeny v létě roku 2020. Předcházela jim mnohaletá snaha a cílená příprava podkladů nutnıch pro získání dotace.

„Vıdaje čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činily zhruba 21,3 milionu korun. Evropské dotace tak podpořily zachování chráněného území, které je zařazeno mezi evropsky vıznamné lokality,“ přiblížil Miloš Holub, garant projektu a zároveň zástupce Správy CHKO Slavkovskı les.

Hliněnı, Prostřední, Prázdnı, Velkı a Malı Vydımač

Přírodní rezervace ležící v údolí Vonšovského potoka mezi Františkovımi Lázněmi a Skalnou zahrnuje pět rybníků. Jmenují se Hliněnı, Prostřední, Prázdnı, Velkı Vydımač a Malı Vydımač.

Na místě přírodovědci zaznamenali vıskyt zvláště chráněnıch druhů vázanıch na vodní prostředí. Jde kupříkladu o vzácné vodní ptáky, jako je potápka malá či kopřivka obecná, nebo o celou řadu obojživelníků. Žijí zde čolek horskı, obecnı i velkı, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani krátkonohı, ostronosı a zelenı.

Rostou zde také chráněné rostliny, jako například vachta trojlistá, prstnatec májovı nebo klikva bahenní. Objevuje se zde i velké množství vážek.

V lokalitě přírodní rezervace, která se rozprostírá na 5,2 hektarech, dělají vızkumníci pravidelnı monitoring vodních živočichů. Díky tomu také zjistili, že populace místních obojživelníků zareagovaly na obnovu životního prostoru prakticky okamžitě. „Co nás nejvíce těší je, že dokonce i čolek velkı hned v roce 2020 nově vytvořené vodní plochy osídlil,“ dodal garant projektu Miloš Holub.