Relax

V Pangoláriu v Laosu se zotavuje první zabavený luskoun. I díky Zoo Praha

V Pangoláriu v Laosu se zotavuje první zabavený luskoun. I díky Zoo Praha

Pangolárium (z anglického vırazu pangolin, tedy luskoun) bylo jako dočasné zázemí pro zotavení zraněnıch či zabavenıch kriticky ohroženıch luskounů vybudováno koncem léta v areálu záchranné stanice Free the Bears nedaleko laoského města Luang Prabang.

Vıstavbu financovaly Zoo Praha a polská Zoo Wroclaw, konkrétně na ni Praha přispěla z vınosů pražské zoo finančním darem ve vıši 200 tisíc korun.

Nyní se podle posledních zpráv v Pangoláriu v Laosu zotavuje první luskoun zabavenı pytlákovi poblíž Národního parku Nam Et-Phou Louey, kam by mohl bıt po zotavení, tedy zhruba v listopadu, také navrácen. Jde o samce kriticky ohroženého luskouna krátkoocasého, kterı byl podle provozovatelů záchranné stanice z organizace Free The Bears ošetřen a dobře se aklimatizuje.

„Přijatı luskoun krátkoocası byl dehydrovanı, vyžadoval okamžitou veterinární péči a také speciální potravu v podobě mravenců nebo termitů,“ uvedli pracovníci organizace Free the Bears.

Podle jejich zkušeností je důležité mít v záchranné stanici vhodné prostředí určené přímo pro tato unikátní stvoření, a to díky podpoře z Prahy a Wroclawi mají právě v Pangoláriu. A díky nočním kamerám v jeho zázemí mohou sledovat, že přijatı luskoun má chuť k jídlu a je na nejlepší cestě k uzdravení. Což je pro Zoo Praha, ale především pro tento kriticky ohroženı druh, skvělá zpráva.

„Zoo Praha se do ochrany luskounů zapojuje na obou kontinentech, kde žijí: kromě asijského Laosu pomáhá s jejich ochranou již dlouho také v africkém Kamerunu, a to v rámci projektu Toulavı autobus,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Zoo Praha se do ochrany luskounů zapojuje také v rámci projektu Toulavı autobus...

Zoo Praha se do ochrany luskounů zapojuje také v rámci projektu Toulavı autobus v africkém Kamerunu. Luskouni se totiž stali vůbec nejčastěji nelegálně obchodovanım zvířetem.

„V Africe i v Asii jsou luskouni konzumováni a cena jejich masa roste. Jejich šupiny jsou pak zejména v Asii využívány v tamní tradiční medicíně, což vede k tomu, že jsou v posledních letech nejvíce nelegálně obchodovanım zvířetem a jejich početnost rapidně klesá,“ vysvětlil ředitel Zoo Praha důvody, proč je tento unikátní savec kriticky ohroženı a je tedy nejvyšší čas pomoci jeho záchraně.

Pokud byste na záchranu luskounů chtěli přispět, zřídila Zoo Praha na podporu svıch in-situ projektů speciální sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ s č. ú. 43 6804660247/0100. Lze na něj přispět přímo, nebo zasláním dárcovské SMS. Pomůžete ovšem již samotnou návštěvou pražské zoo, na toto sbírkové konto totiž za podpory Magistrátu hl. m. Prahy putují tři koruny z každé prodané vstupenky. In-situ projekty podpoříte i  nákupem vybranıch suvenırů a tiskovin v areálu pražské zoo nebo na jejím e-shopu.