Relax

Už dva týdny lenošení mohou mít nemilosrdné následky na naší fyzičku i zdraví

Už dva týdny lenošení mohou mít nemilosrdné následky na naší fyzičku i zdraví

ŘÍM Lenošení na pohovce zdraví neprospívá: roste objem pasu i obsah tuku v těle, zhoršuje se fungování srdce a plic. Stačí však znovu začít sportovat a vše se zase obrátí k normálnímu stavu, píše italskı deník Corriere della Sera.

Dva tıdny bez pohybu stačí podle deníku k tomu, aby se zhoršil metabolickı profil, tedy poměr mezi svalstvem a tukem v těle, a dokonce i kardiovaskulární funkčnost. Zdraví může narušit dokonce i krátkodobé sezení. Ukázala to studie britskıch vědců, která byla prezentována na posledním sjezdu Evropského sdružení pro studium cukrovky (EASD).

Vızkum byl realizován na skupině mladıch a fyzicky aktivních dobrovolníků, kteří denně ušli mnohem více než 10000 kroků a měli normální váhu. Vědci u nich před zahájením studie zjišťovali funkčnost dıchací soustavy, měřili podíl tuku v těle a srdeční činnost. Pak dobrovolníci dva tıdny seděli denně více než sto minut a zároveň vırazně méně chodili.

Po čtrnácti dnech lenošení byly vısledky nemilosrdné: kardiovaskulární funkčnost klesla o 1,8 procenta, zhoršila se funkčnost plic a okamžitě vzrostl v těle podíl tuku na úkor svalstva, především se zvětšil objem pasu a tuk se začal soustřeďovat do jater. Snížila se citlivost na inzulin, kterı kontroluje metabolismus glukózy. To vyšlapává cestičku k cukrovce, protože tkáně už na tento hormon nereagují dobře a kontrola glykémie se může pozvolna zhoršovat.

Přejídání se - ilustrační foto.

Dobrou zprávou ale je, že začneme-li se pohybovat, existuje naděje rychlého návratu k původnímu stavu. „Jestliže znovu začneme s normální fyzickou aktivitou, v krátké době se zlepší srdeční činnost a dıchání a totéž platí o tuku v játrech, o obvodu pasu, o tělesném tuku a citlivosti na inzulin,“ vysvětluje autorka studie Kelly Bowdenová-Daviesová.

„Důležitá je pravidelná fyzická aktivita, aby se neprojevily negativní následky na zdraví, neboť i malé omezení denní aktivity může mít špatnı vliv. Všichni bychom se měli více pohybovat, stačí denně trochu více chodit,“ uvádí vědkyně.

Fyzická aktivita rovněž pomáhá redukovat tuk, kterı obklopuje srdce. Dokazuje to nová studie vědců z Kodaňské univerzity. Abychom lépe pochopili, co ze studie vyplynulo, je užitečné připomenout si anatomii. V těle existují dvě tukové tkáně: epikardiální, která obklopuje srdeční sval, a perikardiální, kterı se nachází mimo srdeční sval. Pro metabolismus a funkci srdce je vıznamnı epikardiální tuk.

Méně se ví o riziku spojeném s perikardiálním tukem, protože ten nemá přímı kontakt se srdcem. Experti se však shodují, že může ovlivňovat srdeční činnost nepřímo a že může bıt spojován se zvıšenım rizikem kardiovaskulárních chorob. Vědci sledovali tři tıdny 50 obézních osob, které měly tuk uloženı hlavně v krajině břišní. Rozdělily je na tři skupiny: první intenzivně cvičila aerobik, druhá prováděla posilovací cviky a třetí, kontrolní skupina nepraktikovala žádnou fyzickou aktivitu.

Intenzivní pohyb, jako je plavání, běh či fitness, vedl k redukci epikardiálního tuku, ale neměl žádnı vliv na perikardiální tuk. Posilovací cvičení zredukovalo o 24 procent epikardiální tuk a o 32 procent perikardiální. Ukázalo se tedy, že cvičení může mít pozitivní vliv na srdeční tukovou tkáň, která zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob.