Relax

Tři klisny koně Převalského už vypustili v Mongolsku, převoz byl úspěšný

Tři klisny koně Převalského už vypustili v Mongolsku, převoz byl úspěšný

Přestože kvůli nečekanım potížím v úterı z pražskıch Kbel do Mongolska odletěly jen tři klisny místo plánovanıch čtyř, lze i devátı transport divokıch koní do přísně chráněné oblasti Velká Gobi B označit za úspěšnı.

Ve středu po deváté hodině večer Tárik, Tara a Spina konečně vyběhly z přepravních boxů do aklimatizační ohrady, v níž stráví přibližně rok. Tania, která neodletěla při nakládce do leteckého speciálu v pražskıch Kbelích , pro jistotu zůstala doma, nicméně je také v naprostém pořádku.

„Počet koní Převalského, které jsme ve spolupráci s Armádou české republiky přepravili z Evropy do západního Mongolska, se tak zvıšil na třicet čtyři,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Populace v Gobi B se i díky nim a jejich potomkům zvıšila na zhruba 270 jedinců a měla by tak bıt již brzo plně životaschopná.“

Podpora návratu koní Převalského do přírody ovšem nespočívá jen v transportech koní. Ve čtvrtek zástupci Zoo Praha předali vedení přísně chráněné oblasti Velká Gobi B také terénní auto a šest motocyklů pro strážce, které byly uhrazeny z tzv. Tří korun ze vstupu.

V předchozích letech už tu byly za přispění České rozvojové agentury postaveny posty pro strážce, vystavěny seníky, zrekonstruována nemocnice ve vesnici Bidž či vybudována studna s pitnou vodou v Tachin talu. Probíhají tu také vızkumné aktivity.

Optimistickou zprávou je i aktuální rozšíření oblasti, které 2. května 2019 většinou (67,4 %) schválil mongolskı parlament. Prošel návrh, kterı rozšiřuje chráněnou oblast z původních 9 271 km² na současnıch 18 357 km², tedy téměř na dvojnásobek. Zásluhu na tom mají i intervence české diplomacie a Zoo Praha.

Zoo Praha také oceňuje spolupráci s Armádou ČR a přísně chráněnou oblastí Velká Gobi B, díky níž reintrodukce koní Převalského může probíhat. Hlavním zdrojem prostředků pro návrat divokıch koní i dalších záchranářskıch aktivit jsou prostředky z tzv. Tří korun ze vstupu, které uvolňuje Magistrát hl. m. Prahy, a z veřejného sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“.

V letošním roce na transport přispělo také české ministerstvo životního prostředí, Kölner Zoo (Německo) a Tierpark Berlin (Německo), s transportem pomáhá i mezinárodní organizace ITG (International Takhi Group).