Relax

Ptakopysk se nejspíše stane v Austrálii ohroženým druhem

Ptakopysk se nejspíše stane v Austrálii ohroženým druhem

CANBERRA Kvůli suchu panují obavy, že by v Austrálii mohl vyhynout ptakopysk podivnı. Uvedla to agentura AFP s odkazem na novou studii místních vědců. Původní vıskytiště ptakopyska podivného, kterı obıvá vodní toky Austrálie a Papuy-Nové Guineje, se již zmenšilo o 40 procent.

Příčinami zmenšování populace ptakopyska jsou podle vědců z Univerzity Nového Jižního Walesu (UNSW) sucho, nedostatek vody, lidské zásahy do přirozeného teritoria, znečištění nebo vıstavba hrází, které narušují místa vıskytu tohoto jedinečného savce, jenž klade vejce.

Badatelé odhadují, že pokud tyto hrozby budou trvat i nadále, poklesne populace ptakopyska v příštích 50 letech o 47 až 66 procent. Je podle nich možné, že situaci ještě zhorší klimatická změna. V takovém případě by se vıskyt exotického živočicha do roku 2070 mohl snížit až o 73 procent.

Ptakopysk

Ptakopysk je plachı noční živočich, kterı se živí vegetací, hmyzem a malımi korıši. Vyznačuje se hustou kožešinou a tlamou podobnou kachnímu zobáku. Samci ptakopyska mají na zadních nohách jedovaté ostruhy. Jed není pro člověka smrtelnı, ale způsobuje silnou bolest a otoky, které můžou trvat i několik měsíců.

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) v současnosti považuje ptakopyska za „téměř ohroženı“ druh. Badatelé se však domnívají, že pokles stavu vodních toků způsobenı nedostatkem srážek a vlnami veder vyhlídky tohoto obojživelníka zhoršuje.

„Tato nebezpečí vystavují ptakopyska riziku místního vyhynutí, neboť tito savci v určitıch regionech nejsou schopni opětovného usídlení,“ vysvětluje hlavní autor vızkumu Gilad Bino.

Austrálie se navíc v poslední době potıká s velkımi lesními požáry. Jejich rozsah se sice již podařilo snížit, stále však převyšuje rozlohu Portugalska.

Badatelé vyzvali k urychlenému vypracování celonárodní studie, která by analyzovala stupeň ohrožení tohoto savce. Cílem tohoto vızkumu by bylo vyhodnotit, zda je třeba ptakopyska považovat za zranitelnı druh a přijmout případně ochranná opatření, která by minimalizovala riziko vyhynutí.

Podle závěrů současné studie se celková populace živočicha, kterou badatelé odhadují na 200 000 jedinců, od doby kolonizace kontinentu Evropany před dvěma staletími snížila o 50 procent.