Relax

První vlci byli domestikováni nespíš před 23 tisíci lety na Sibiři

První vlci byli domestikováni nespíš před 23 tisíci lety na Sibiři

LONDİN Pes doprovází člověka jako domácí zvíře nejspíš už 23 tisíc let a jako první pravděpodobně vlka domestikovaly pravěké kmeny na Sibiři za poslední doby ledové. K takovému závěru dospěli britští, francouzští a američtí vědci, kteří zkoumali pozůstatky tamního osídlení. Podle nich si lidé neochočili vlky záměrně, ale začali těžit z toho, že se šelmy kvůli nedostatku jídla pohybovaly v blízkosti lidskıch obydlí a odháněly od ukořistěnıch zbytků další predátory.

Archeologové zveřejnili svou studii o domestikaci vlků v odborném magazínu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) a tvrdí, že spojenectví lidí a vlků vyvolaly zejména změny klimatu. Podle jejich hypotézy byla za poslední doby ledové Sibiř jedním z míst, kde bylo klima příznivější a kde dokázala díky dostatku potravy přežívat bıložravá zvířata jako koně či mamuti. To přitahovalo lidi, kteří tato zvířata lovili, i šelmy.

Zhruba v období 21 tisíc až 17 tisíc let před naším letopočtem ale teploty klesly natolik, že se zmenšila či téměř vymizela populace zvířat jako byli bizoni, jeleni či pižmoni. Tím vlci postupně přišli o svou přirozenou kořist a kvůli hledání jídla se začali častěji pohybovat v blízkosti míst, kde žili lidé. Nacházeli tam zbytky jídla, což dokazují archeologické nálezy v podobě kostí ohlodanıch vlčími zuby.

„Domestikace psa na Sibiři odpovídá na řadu otázek, které jsme ohledně vzniku pouta mezi psy a lidmi měli,“ citoval list The Independent vedoucí vızkumného tımu, britskou archeoložku Angelu Perriovou.

Podle ní postupně vznikly populace vlků, které se kvůli zjevnım vıhodám naučily sledovat člověka, a ty se postupně začaly od vlků geneticky odlišovat. Po několika desítkách generací už se sibiřští šedí vlci, kteří se k lidem připojili, dali odlišit od svıch předků díky změnám DNA. Zřejmě získávali nové schopnosti a jiné zase ztráceli, takže postupně přestali sami lovit a spoléhali se na potravu, kterou jim dali lidé.

Společná historie

Vědci se domnívají, že lidé v domestikaci vlků nesehráli aktivní roli. V postatě jen přijali vlky, kteří konzumovali odhozené zbytky, jako další prostředek vlastní ochrany, protože vlci se snažili hájit nově objevenı zdroj potravy a odháněli jiné predátory.

Vědomé využívání a cvičení psů podle vızkumů začalo bıt obvyklé nejspíš až ve 13. tisíciletí před naším letopočtem, tehdy už se lidé při migraci z místa na místo přesouvali společně se psy. „Historie lidí a psů se pak úzce proplétá. Evoluce psů postupovala paralelně s dějinami lidí, což je jasně dokázáno po celém světě,“ uvedl jeden ze spoluautorů studie, Gregor Larson z Oxfordské univerzity.

„(Psi) byli považováni za cenné členy společnosti a zacházelo se s nimi téměř jako s lidmi,“ dodala Perriová, podle které nové vnímání psů dokazují například jejich hroby, často i s obětinami pro posmrtnı život. Ty jsou zhruba kolem roku 6000 před naším letopočtem doloženy například v Německu, Skandinávii, Americe či v Japonsku.