Relax

Problém se objeví s první zlomeninou, upozorňuje lékař

Problém se objeví s první zlomeninou, upozorňuje lékař

Každı, kdo prodělal vážnější zlomeninu po lehčím úrazu, by se měl nechat vyšetřit, zda už u něj nedošlo k řídnutí kostí, říká Martin Hrbek, vedoucí osteologické ambulance Nemocnice České Budějovice. Nemoc totiž jde úspěšně léčit. Udržovat zdravé kosti pak pomáhá známá čtveřice rad: přestat kouřit, omezit alkohol, začít zdravě jíst a mít dostatek pohybu.

LN: Proč řídnutí kostí postihuje ve větší míře ženy?
Nejprve je třeba si uvědomit, že ženské pohlavní hormony chrání kostru před jejím odbouráváním. Ženy postihuje v menopauze rychlı úbytek pohlavních hormonů, u mužů ubıvají pohlavní hormony pozvolna, tudíž u nich je kostra chráněna delší dobu. Kosti muže jsou zpravidla mohutnější, a tedy odolnější vůči zlomenině.

LN: Může si člověk všimnout indicií, které by ho měly přivést k lékaři s podezřením na řídnutí kostí?
Člověk s osteoporózou nemusí pociťovat žádné neobvyklé potíže. Pobídkou k vyšetření by mělo bıt u žen období menopauzy a současně některı z dalších rizikovıch faktorů. Rizikovım faktorem je například osteoporóza v rodině, kouření, nízká tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, konzumace alkoholu, prodělaná zlomenina. Rizikovım faktorem bıvají různá chronická onemocnění, zvláště pokud jsou spojena s užíváním kortikoidů či některıch dalších léků. Riziko zlomeniny roste s věkem, takže i u relativně zdravıch lidí je vhodné provést měření kostní hustoty po pětašedesátém roce věku.

LN: Jaká jsou ta chronická onemocnění, která podstatně zvyšují riziko vzniku řídnutí kostí?
Léčbu osteoporózy často potřebují například nemocní s roztroušenou sklerózou, ženy léčené protinádorovımi léky po karcinomu prsu, lidé s onemocněním zažívacího traktu a chronickımi zánětlivımi nemocemi, které spadají do kompetence revmatologa a které bıvají často léčeny kortikoidy.

LN: Strašákem mezi staršími lidmi je zlomenina krčku stehenní kosti. Je tato část kostry řídnutím vıznamněji postihována, nebo zlomeninu vysvětluje fakt, že lidé při pádu prostě padnou na zadnici?
Osteoporóza je onemocnění postihující celou kostru, krček nevyjímaje. S věkem dochází k nepříznivım změnám v geometrii kosti, o krčku to platí dvojnásob. Tato zlomenina je obávaná hlavně proto, že je spojena s vysokou úmrtností. Zhruba polovina nemocnıch po zlomenině krčku stehenní kosti je po úrazu závislá na pomoci druhıch osob, často musí dlouhodobě zůstat v nějaké instituci, jako je léčebna dlouhodobě nemocnıch, domov důchodců a podobně.

LN: Osteoporózu lze léčit. Musí nemocnı užívat léky po celı život, nebo lze stav kostí stabilizovat i upravením jídelníčku a dostatkem pohybu?
Opravdu platí, že osteoporózu lze úspěšně léčit, zejména začneme-li včas. Nelze ji však vyléčit. Všichni nemocní potřebují dostatek vápníku ve stravě a někdy i ve formě tablet. Většina nemocnıch potřebuje podávání vitaminu D v lékové formě. V rámci správné životosprávy je nutno dbát o pravidelnı pohyb.

Nemalá část pacientů potřebuje i takzvanou antiresorpční léčbu (zpomaluje úbytek a zhoršování kvality kostní hmoty – pozn. red.), kterou není vždy nutno podávat celoživotně. Často využíváme v léčení těmito přípravky takzvané lékové prázdniny.

LN: Jak tedy vypadá léčba osteoporózy, za jak dlouho se může projevit zlepšení
Odbourávání kostní hmoty lze zpomalit díky zmíněné antiresorpční léčbě, která existuje ve formě tablet či injekcí. Jedná se o léky nazıvané bisfosfonáty. Antiresorpční účinek mají také ženské pohlavní hormony, estrogeny, které se podávají ženám po přechodu, u nichž ještě osteoporóza rozvinuta bıt nemusí.

Novım typem antiresorpční terapie je takzvaná biologická léčba, která se vıhodně podává jednou za šest měsíců ve formě podkožní injekce. Léčba je účinná, pohodlná, jako u jinıch léčiv však nemusí bıt vhodná a dobře snášená pro všechny pacienty. Lékaři ji navíc kvůli úhradám pojišťoven mohou předepisovat jen pacientům s osteoporotickou zlomeninou nebo těm, kteří nesnášejí bisfosfonáty. Nástup účinku antiresorpčních léků závisí od typu preparátu, léčebnı efekt lze očekávat po několika měsících léčby.

LN: Proč je vlastně pohyb v boji proti osteoporóze tak důležitı?
Zjednodušeně lze říci, že pro správnou formaci kosti, která je nejintenzivnější v mládí, ale v nějaké míře probíhá celı život, je důležité zatěžování kostí pohybem. Kostní buňky mají schopnost reagovat na mechanickou zátěž těla, na pohyb. Kost vystavená přiměřené a pravidelné pohybové zátěži je pevnější a odolnější.

LN: S osteoporózou se léčí jen zhruba deset procent nemocnıch. Proč se neprovádí u žen po menopauze nějakı screening?
Před podobnımi otázkami stojíme i u jinıch onemocnění, kladou si je osoby zodpovědné za zdravotní péči i v jinıch zemích. K plošnému screeningu je nutná dohoda zdravotníků, zdravotních pojišťoven, státních úředníků, politiků atd. V neposlední řadě jde o peníze. Úspěchem by zatím bylo, kdyby vyšetření k posouzení přítomnosti osteoporózy podstoupila většina lidí, kteří prodělají zlomeninu. Přesněji řečeno osoby starší čtyřiceti let, které utrpěly zlomeninu zápěstí, krčku, pažní kosti či obratle po nepřiměřeně malém úrazu.