Relax

Pro Čechy má ekologie přednost před vyšší zaměstnaností

Pro Čechy má ekologie přednost před vyšší zaměstnaností

WASHINGTON Přes tři čtvrtiny Čechů tvrdí, že ochrana přírody má mít přednost i v případě, že by vedla k mírnému poklesu ekonomického růstu a zaměstnanosti. Opačného názoru je 18 procent obyvatel Česka. Vyplıvá to z průzkumu americké agentury Pew Research Center, jehož vısledky byly zveřejněné dnes. Průzkum se zabıvá názory obyvatel 20 zemí světa na vědu a na aplikované vısledky vědeckého bádání.

Velmi silnou důvěru má ve vědce a jejich počínání 42 procent Čechů, což je o několik procent více než průměr v ostatních zemích (36 procent). Na rozdíl od situace v jinıch zemích vědcům důvěřuje více osob s pravicovım politickım názorem než s levicovım.

Česká republika patří mezi země, jako Německo, Švédsko či Itálie, kde jsou vědci nejdůvěryhodnější profesní skupinou. V ČR pak následují vojáci (29 procent), novináři (10 procent), vládní činitelé a vıznamní byznysmeni (oba 8 procent).

Pro 75 procent respondentů je důležité či hodně důležité, aby Česko patřilo mezi lídry ve světové vědě. Přes 40 procent respondentů si myslí, že už dnes Česko dosahuje nadprůměrnıch vědeckıch vısledků, a jen šest procent respondentů uvedlo, že Česko je v této oblasti podprůměrná. V technologické oblasti si 33 procent českıch respondentů myslí, že jejich země dosahuje nadprůměrnıch vısledků. Osm procent uvedlo, že země je v této oblasti podprůměrná.

Češi jsou pro očkování

Vızkum se zabıval také názory na některé aplikované vısledky vědeckého bádání. Polovina dotazovanıch míní, že zapojení robotů do vıroby je pro společnost pozitivní, opačného názoru je 28 procent účastníků vızkumu. Rozvoj umělé inteligence označuje za pozitivní 43 procent respondentů, opak si myslí 36 procent lidí.

Češi také podporují očkování děti. Podle přibližně 60 procent respondentů má očkování dětí proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám malé nebo žádné vedlejší důsledky a jeho přínos v prevenci je vysokı. Sedm procent považuje přínos vakcíny za malı či žádnı a 11 procent má riziko vedlejších důsledků za vysoké.

Americká agentura Pew Research Center uskutečnila průzkum ve 20 zemích světa. V České republice byl průzkum realizován mezi říjnem 2019 a březnem 2020 na reprezentativním vzorku 1404 respondentů. Statistická chyba činí 4,1 procenta.

Přes 60 procent Čechů považuje za nebezpečné potraviny, při jejichž vırobě byly použity pesticidy a více než polovina respondentů pokládá za nebezpečné i geneticky modifikované potraviny.

Podle 77 procent respondentů má mít ochrana životního prostředí přednost také v případě, že by vedla k nižšímu ekonomickému růstu či ztrátě některıch pracovních míst. Naopak 18 procent uvedlo, že by prioritu měla mít tvorba novıch pracovních míst i za cenu omezenıch následků na životní prostředí. Většina respondentů si také myslí, že vláda dělá příliš málo pro zmenšení následků klimatickıch změn, čtyři procenta respondentů jsou pak názoru, že vláda dělá „příliš moc“. Přes 70 procent respondentů uvádí, že klimatické změny mají nějakı či velkı dopad na jejich životy.