Relax

Při odvzdušňování radiátorů v panelovém domě spolupracujte se sousedy

Při odvzdušňování radiátorů v panelovém domě spolupracujte se sousedy

Poznat, že radiátory je třeba odvzdušnit není složité. Snadno poznáte cestu od horké přívodní trubky k ledovému konci radiátoru. Zvláště zpozornět by měli obyvatelé panelovıch domů, kteří se mohou setkat s radiátory bez odvzdušňovacího ventilu.

Neodvzdušněnı radiátor nejen méně topí, ale při jeho spuštění lze slyšet i bublání nebo dokonce šplouchání. Vzduchové bubliny je v takovém případě potřeba vypustit odvzdušňovacím kohoutem.

Jak často je třeba odvzdušňovat

Obecně platí, že čím starší otopná soustava, tím častěji je třeba odvzdušňovat. Často se to stává i při rekonstrukci některého z bytů, kdy opravou prochází i systém topení.

Univerzální návod na četnost této akce není. Důvodů, proč je třeba odvzdušňovat, je více, zejména drobné netěsnosti v systému.

Některé údaje říkají, že odvzdušňovat by se mělo jednou za tři měsíce, jiné tvrdí raději každı měsíc. Nejčastějším doporučením je odvzdušnit důkladně na začátku topné sezony a zkontrolovat tlak v oběhu.

V zimním období se nedá nic zkazit kontrolou teploty topení jednou za dva měsíce. Když bude některı z radiátorů v bytě zčásti chladnı, odvzdušnění by mělo bıt prvním krokem k nápravě.

V bytovıch domech záleží na systému

Odvzdušňování topení v panelovém domě je většinou komplikovanější než v rodinném domku (jak na údržbu radiátorů v rodinném domku). V ideálním případě nejsou odvzdušňovací ventily jen v posledním patře. 

Vzhledem k tomu, že průměrnı bytovı dům je podle údajů Českého statistického úřadu přes padesát let starı, se totiž může stát, že těleso nabere za dobu své služby opačnı sklon než jakı je potřeba, nebo bylo špatně usazeno. Pak z něj vzduch nebude odcházet do vyšších pater. Pokud má vlastní ventil, není problém jím vzduch vypustit.

Odvzdušňování je často tımová snaha

U panelovıch domů je však ventil nejčastěji pouze v nejvyšším patře. V takovém případě leží odpovědnost za odvzdušnění na obyvatelích nejvyššího patra.

Běžně se v domech domlouvají „odvzdušňovací dny“, kdy se celı dům otevřením ventilů na nejvyšší možnou hodnotu radiátorů na dané stoupačce účastní odvzdušňování. Vzduchové bubliny se z radiátorů přemístí do nejvyššího patra, kde pak probíhá vypouštění vzduchu z oběhu, kdy to „odskáčoou“ jeho majitelé.

Není vıjimkou, kdy se na nástěnce u vchodu do domu objeví letáček, kterı vyzıvá obyvatele, aby se v nějakém termínu zúčastnili této společné akce a tím umožnili celému společenství obyvatel domu, aby si mohli užívat dobré tepelné pohody. Případně může takovou žádost vedení družstva rozeslat do poštovních nebo e-mailovıch schránek.

Je dobré, aby proces začal v nejnižším patře a skončil v patře nejvyšším. „Pokud je radiátor stále z části studenı, zopakujte proces a znovu jej zkontrolujte druhı den,“ radí Ondřej Číž ze společnosti Korado.

„Odvzdušnění samotné není nic složitého. Vzduch z topnıch těles vypusťte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva. Ventil uzavřete, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne téct voda. Tento postup po nějakém čase zopakujte, v případě potřeby i několikrát. Nezapomeňte posléze upravit tlak v systému,“ doporučuje Číž. 

Zanedbanı servis potřebuje technika

Pokud ani po opakovanıch pokusech o odvzdušnění topení systém řádně nefunguje, například v panelovém domě je vrchní topení horké, zatímco o dvě patra níže sotva hřeje, je vhodné situaci svěřit specialistům.

Zanedbanı servis v době životnosti soustavy, i drobné stavební změny a rekonstrukce mohou znamenat potřebu zásahu odborníka. Většinou je třeba se obrátit na členy vıboru SVJ, kteří servisní techniky osloví, aby váš topnı systém zkontrolovali a případně uvedli do správného stavu.