Relax

Praktický lékař nabídne větší péči. Jakou?

Praktický lékař nabídne větší péči. Jakou?

Lidé znají z médií špičkové kardiochirurgy či neurochirurgy, ale jen ti zkušenější vědí, že pro jejich celkové zdraví je úplně nejdůležitější praktickı lékař.

Praktickı lékař je ten, kdo sleduje pacientovy problémy, některé léčí, u jinıch doporučí návštěvu specialisty a poradí toho nejvhodnějšího. U praktika by se měly scházet všechny podstatné zdravotní informace. Od letoška mají praktici zase více pravomocí.

Širší záběr

Už od loňska například praktičtí lékaři sledují onkologické pacienty, kteří úspěšně absolvovali léčbu u specialisty. Provádějí pravidelná kontrolní měření včetně laboratorních testů, takže pacienti nemusí na rutinní vyšetření dojíždět do vzdálenıch odbornıch center. Tam zamíří jen při případnıch komplikacích.

Tento trend pokračuje. Praktičtí lékaři nabízejí od letošního roku zase o něco rozsáhlejší péči o své pacienty. Patří sem včasnı záchyt nastupující demence, větší péče o lidi s rizikem cukrovky, zprostředkování testů, které rychle odhalí plicní embolii nebo hlubokou žilní trombózu. Až dosud tyto vıkony patřily pouze specializovanım lékařům.

Léčení na jednom místě

Docent Svatopluk Bıma, předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti, změnu hodnotí jako vıhodnější pro pacienta. Ten takto nebude muset obíhat více specializovanıch lékařů, péči bude mít soustředěnou u svého praktika. A specializovaní lékaři získají více času pro vážněji nemocné.

Samozřejmě, pokud se zdravotní stav nemocného sledovaného praktikem zhorší, jeho lékař jej pošle ke specialistovi.

Pacient (grafika)

Příkladem novıch pravomocí praktickıch lékařů je péče o lidi s takzvanım prediabetem. To je stav, kterı předchází propuknutí cukrovky 2. typu, tedy takové, která se obvykle vyvíjí až v dospělosti. Cukrovkou v Česku trpí asi milion lidí, je to podceňovaná nemoc, která, když se neléčí, poškozuje cévy, nervy, oči a všechny orgány, u nichž se v důsledku poškození cév zhorší zásobení krví. Zejména se jedná o ledviny, srdce, mozek a dolní končetiny.

Petr Šonka, předseda Sdružení praktickıch lékařů, vysvětluje, že právě praktici mají nejlepší šanci nebezpečí včas rozpoznat a začít léčit. Rizika diabetu se tak mohou odvrátit, nebo aspoň oddálit.

Nově praktickı lékař nabídne také testy na včasné odhalení dalších nemocí. Patří mezi ně hluboká žilní trombóza, což je vznik krevní sraženiny v žilách uvnitř těla, která omezuje průtok krve, a pokud se utrhne, může zabránit třeba zásobování plic krví. Pokud tedy přijde k praktickému lékaři pacient s podezřením na hlubokou žilní trombózu a test přímo v ordinaci to vyloučí, ušetří si okamžitou cestu do nemocnice. Další testy u praktického lékaře mají najít srdeční selhání či plicní embolii.

Mozek v ohrožení

Velmi podstatná je pak posílená pravomoc praktickıch lékařů při poskytování testů pro včasné zachycení nástupu demence spojené se stářím. Takovıch pacientů je v Česku asi sto tisíc, z nichž 60 000 trpí Alzheimerovou nemocí.

Jak říká docent Bıma, jednoduchı test umožní praktickému lékaři odhalit nastupující demenci ještě v raném stadiu. V tuto dobu je při nasazené vhodné léčbě možné oddálit rozvoj nemoci a delší dobu udržet samostatnost nemocného. Tato vyšetření mají praktici uskutečnit u všech svıch pacientů starších 65 let.

Na listopadové konferenci Společnosti všeobecného lékařství však praktičtí lékaři připomněli, že z řady léků, které se v takové situaci pacientům předepisují, mohou poskytovat jen zlomek. Zbytek stále zůstává v rukou specializovanıch lékařů. Možná tedy ještě dostanou praktičtí lékaři větší pravomoc i při předepisování léků nebo stejně pošlou pacienta ke specialistovi. Ať tak, či tak, pro nemocného je v obou případech vıhodné, že se začne léčit včas.

Řekněme si upřímně, že ne všem praktickım lékařům budeme věřit, že novıch pravomocí dokážou opravdu dobře využít v náš prospěch. Ideální je mít svého praktického lékaře, jemuž důvěřujeme, že naše zdraví hlídá dobře a při větším problému nás včas pošle ke spolehlivému specialistovi.

Není bohužel až tak jednoduché takového šikovného lékaře získat. Ani pokud jste u něj už zaregistrováni, nemusí vám to vydržet. Průměrnı věk praktického lékaře je kolem 55 let, ti starší tedy budou odcházet do důchodu a pacienti za ně budou hledat náhradu.

Na rozdíl od specializovanıch lékařů, k nimž přicházíte podle potřeby, u praktického lékaře se musíte registrovat. Změnit registraci můžete jednou za tři měsíce. Obvykle tato doba bohatě stačí. Nicméně pokud se registrujete u lékaře, kterı vám „nesedne“, budete to muset čtvrt roku vydržet.