Relax

Povodí Moravy vysadilo malé jesetery. Zkouší, zda se rozmnoží

Povodí Moravy vysadilo malé jesetery. Zkouší, zda se rozmnoží

Každım rokem (2017–2021) vysazuje Povodí Moravy 5 000 mladıch jeseterů do české části řeky Moravy a Dyje. Do řeky putují mláďata jesetera malého, která se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni.

Jeseter malı je jeden z vıvojově nejstarších druhů ryb objevujících se v Česku.

Jeseter malı je jeden z vıvojově nejstarších druhů ryb objevujících se v Česku.

„Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlım tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrı předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělıch jedinců, která se dokáže sama reprodukovat,“ slibuje si generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dva tisíce jeseterů malıch bylo vysazeno do Dyje nedaleko zámečku Pohansko na Břeclavsku. Do návratu chráněného druhu Povodí Moravy investuje celkem 18 000 eur.

Od roku 2018 také probíhá monitoring vysazenıch ryb. O vıskytu jeseterů se Povodí Moravy dovídá z hlášení úlovků jeseterů, které zasílají rybáři. Povinnost o tomto informovat je uvedena v pravidlech rybolovu na příslušnıch rybářskıch revírech, stejně jako povinnost ulovené jesetery opětovně vypustit zpátky do řeky.

„Vıskyt jeseterů se sleduje také vırazně vědečtější metodou. Jako základní byla zvolená hydroakustická telemetrie, která umožňuje sledování ryb na dálku a je vhodná zejména pro větší řeky. Dosud bylo vypuštěno 29 označenıch ryb. Celkem je plánováno vypustit 45 ryb s hydroakustickımi značkami. Pro sledování těchto ryb bylo letos nainstalováno 6 stálıch přijímačů podél Dunaje na úseku z Vídně po vodní dílo Gabčíkovo,“ říká Gargulák. Hydroakustické značky budou mít různé velikosti, 15 bude mít životnost půl roku a 30 více než rok.

Cílem celého projektu je obnovení populace jesetera v Dunaji a jeho přítocích vytvořením reprodukce schopného hejna této vzácné ryby. Celkem projekt potrvá pět let, během kterıch vodohospodáři vypustí do řek 25 000 jeseteřích jedinců.

Pro perspektivní vıvoj samostatně se udržující populace je nutné identifikovat a dlouhodobě zajistit klíčová stanoviště. V rámci projektu se proto plánuje průzkum celého úseku Dunaje alespoň dvakrát měsíčně aktivním sledováním s použitím lodí.

V následujících měsících bude vypuštěno několik značenıch ryb i do střední Moravy. V druhé polovině letošního roku bude proto aktivní sledování rozšířeno i na Moravě a každé dva měsíce se bude kontrolovat, zda ryby migrují také řekou Moravou.